Foto: AMSTERDAM - Deze met herten versierde ...

Foto: AMSTERDAM - Deze met herten versierde middeleeuwse plavuizen werden door archeologen van Stedelijk Beheer Amsterdam aangetroffen tijdens opgravingen op de plaats waar vroeger een kapel moet hebben gestaan in de Onze Lieve Vrouwensteeg in Amsterdam.

De tegels zijn vermoedelijk afkomstig van het koor van de kapel dat tussen 1325 en 1350 gebouwd is. Op een oude stadskaart had men al eerder ontdekt dat de kapel er ooit moet hebben gestaan. Omdat op de Nieuwendijk nieuwbouwerkzaamheden werden uitgevoerd zag men nu kans de opgravingen uit te voeren. (Foto's NRC Handelsblad / Maurice Boyer)