Extra fondsen voor stadsvernieuwing

ROTTERDAM, 15 JUNI. De gemeente Rotterdam heet 105 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de stadsvernieuwing.

Daardoor zal er in de periode 1994-1996 506,7 miljoen gulden beschikbaar komen, waarmee 6.268 woningen kunnen worden opgeknapt, 1.623 meer dan tot voor kort werd aangenomen. Het college van B en W heeft dit gisteren bekendgemaakt. De financiële injectie is mogelijk door meevallers in de uitgaven voor de stadsvernieuwing en duidelijkheid over de inkomsten van het Rijk. Ook maatregelen als het afstoten van aangekochte en nog niet verbeterde woningen, het verhogen van de tarieven voor gronduitgifte en parkeervoorzieningen in de oude wijken en het verlagen van de verhuiskostenvergoeding hebben volgend B en W tot extra inkomsten geleid.