EG: auteursrecht voortaan 70 jaar

BRUSSEL, 15 JUNI. Nederlandse schrijvers, componisten, regisseurs en andere scheppers van artistiek werk mogen er op rekenen dat de auteursrechten op hun werk voortaan 70 in plaats van 50 jaar na hun dood beschermd zullen blijven. Dat hebben de EG-ministers van economische zaken gisteren in Luxemburg beslist.

Niet alleen Nederland maar ook Luxemburg, Ierland en Portugal waren voorstander van een beschermd auteursrecht van 50 jaar - zoals nu in ons land geldt - maar ze werden gisteren overstemd door de andere lidstaten. Voor de zogeheten "nevenrechten' - de rechten voor uitvoering of interpretatie van bepaalde werken- werd wel een termijn van 50 jaar afgesproken. Met het EG-besluit komt een eind aan de lappendeken die de wetgeving inzake auteursrechten in de 12 lidstaten nu nog is. De nieuwe gemeenschappelijke regels worden uiterlijk per 1 juli 1995 van kracht. In Nederland geldt 1 juli 1995 als peildatum. Is een auteur op die datum langer dan 50 jaar geleden overleden, dan wordt de bescherming van het auteursrecht niet verlengd tot 70 jaar. Maar een land dat tot dusver een kortere auteursbescherming bood dan het land van herkomst van de auteur (of bijvoorbeeld muziekgroep), zal de nieuwe regels wel moeten toepassen. Dat betekent in sommige gevallen herinvoering van bescherming op auteursrechten. Zo mag de eigenaar van de rechten van de muziek van de Beatles, Michael Jackson, over enige tijd weer op Beatles-royalties uit Duitsland rekenen.