Drs. J.C.M. Mensink (49) is per 1 september ...

Drs. J.C.M. Mensink (49) is per 1 september benoemd als derde lid van het College van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Mensink is sinds 1989 directeur personeelsmanagement bij het ministerie van WVC. Eerder werkte hij onder andere als hoofd personeel en organisatie bij de provincie Utrecht, bij de gemeente Almelo en de gemeente Assen.