Conducteurs weg op kleine stoptreinen; NS bezuinigen op personeel

UTRECHT, 15 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen willen bezuinigen door op kleinere lijnen conducteurs op stoptreinen te vervangen door controleploegen die onderweg instappen. Aan de in- en uitgangen van kleine stations moet controle komen.

Op de zogeheten Zoetermeerlijn wordt al langer gewerkt met controleploegen in plaats van met conducteurs.

Volgens president-directeur R. den Besten zullen de voornemens van de NS niet gepaard gaan met extra ontslagen. Den Besten zei dit vanmiddag bij de presentatie van het jaarverslag over 1992. In maart werd al bekend dat er 3.500 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

De Vervoersbond FNV meent dat het vervangen van de conducteurs wel degelijk zal leiden tot het schrappen van extra arbeidsplaatsen, al weet de bond niet om hoeveel conducteurs het zou kunnen gaan. In maart kwamen de NS en de vakbonden na lang onderhandelen een sociaal plan overeen waarin werd afgesproken gedwongen ontslagen te vermijden. Een garantie dat niemand gedwongen het bedrijf moet verlaten, gaven de NS echter niet. Bij het spoorwegbedrijf werken 28.000 mensen.

Vanmiddag maakten de NS de cijfers over het afgelopen jaar officieel bekend. De spoorwegen leden vorig jaar een verlies van 192 miljoen gulden. Daaronder valt een extra voorziening van 230 miljoen gulden om de gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Volgens Den Besten zal het verlies over 1993 waarschijnlijk 50 miljoen gulden bedragen. Eerder gingen de NS nog uit van een verlies van 100 miljoen gulden over 1993.

De reorganisatie vloeit voort uit de verzelfstandiging van de NS. Voor het eind van deze eeuw moet het spoorwegbedrijf op eigen benen staan. De bijdrage van de overheid aan de exploitatie die nu nog jaarlijks 450 miljoen gulden bedraagt, wordt langzaam teruggebracht.

Bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV verwacht niet dat de NS een volledig commercieel bedrijf kunnen worden. “Over één of twee jaar loopt de verzelfstandiging spaak. Dan zullen de NS snijden in het voorzieningenniveau en dat heeft automatisch consequenties voor het personeel.” De NS kondigden al eerder aan een aantal lijnen kritisch te zullen bekijken. De spoorwegen willen de zogenaamde onrendabele lijnen (waaronder treinen met minder dan 15 reizigers) minder laten rijden of te koop aanbieden aan de overheid.

De NS hebben de bonden laten weten 200 miljoen gulden uit de verkoop aan de overheid te verwachten, zegt Korteweg. Het kabinet zegt echter 60 miljoen gulden aan contracten met de NS te willen uitgeven.