CDA en VVD hebben identiek alternatief voor het plan-Simons

DEN HAAG, 15 JUNI. Het CDA streeft naar een nieuw verzekeringssysteem tegen ziektekosten. De partij neemt daarmee definitief afstand van de kabinetsplannen voor een basisverzekering tegen ziektekosten, zo blijkt uit het ontwerp-verkiezingsprogramma. Het CDA streeft naar een systeem dat in hoofdlijnen gelijk is aan de wensen van de VVD.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) werkt al jaren aan een basisverzekering met daarnaast een beperkt aanvullend pakket. Dat ging tot nu toe gepaard met een uitbreiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze volksverzekering zou aanvankelijk worden uitgebouwd tot de voor iedereen verplichte basisverzekering. Onder meer vanwege fiscale nadelen bij uitbreiding van de AWBZ en tal van negatieve adviezen heeft het kabinet ervan afgezien nu nieuwe stappen te zetten op weg naar een basisverzekering.

Wel wil het kabinet nu al wettelijke maatregelen nemen die in 1996 zouden moeten ingaan. Daarbij gaat het onder meer om een ruimere omschrijving van zorg in de wet. Tot enkele weken geleden hield Simons nog vast aan '94 als ingangsdatum. Vorige week zei hij niet te verwachten dat een nieuw kabinet een andere koers zal inslaan.

CDA en VVD zitten met hun plannen voor een nieuw verzekeringssysteem op dezelfde lijn. VVD-fractievoorzitter Bolkestein zei gisteren op een partijbijeenkomst in Leusden dat de VVD de gezondheidszorg als een hoofdthema kiest in de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen volgend jaar mei.

Los van elkaar opteren CDA en VVD voor een verzekeringssysteem dat uit drie elementen bestaat. De AWBZ moet weer zijn oude functie krijgen van volksverzekering voor zware onverzekerbare risico's, zoals langdurige opname in verpleeg- of ziekenhuis. Daarnaast moet er een verplichte verzekering voor iedereen komen waarin de meest essentiële vormen van zorg zijn opgenomen, vergelijkbaar met het huidige verplichte pakket. Ten slotte kunnen minder noodzakelijke voorzieningen in een vrijwillig aanvullend pakket worden opgenomen.

Onder druk van het CDA zijn de plannen van Simons steeds bijgesteld of uitgesteld, zowel in de Tweede als de Tweede Kamer. Ruim een jaar geleden legde de werkgroep gezondheidszorg onder leiding van F.J.M. Werner de basis voor het nu uitgewerkte CDA-plan voor een volgende kabinetsperiode. De werkgroep pleitte toen al voor “bijstelling, correctie en temporisering” van het plan-Simons. Werner zit ook in de commissie die het verkiezingsprogramma opstelt.

Donderdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over de stelselwijziging. Simons zal pogen goedkeuring te krijgen voor nieuwe wetgeving in 1996. Volgens Bolkestein is het “onacceptabel dat het kabinet vanuit zijn graf probeert te regeren. Het volksgezondheidsbeleid van dit kabinet is totaal in diskrediet geraakt. Er moeten dus niet weer onomkeerbare besluiten genomen worden.”