Bolkestein: macht van commissaris wettelijk beperken

AMSTERDAM, 15 JUNI. Het Nederlandse vennootschapsrecht zal moeten worden aangepast om de macht van de commissaris bij grote ondernemingen te beperken. Dit zegt VVD-fractieleider in de Tweede Kamer mr. F. Bolkestein vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Bolkestein pleit voor de instelling van een "brede commissie voor de herziening van het vennootschapsrecht', naar voorbeeld van de commissie die begin jaren zestig de aanzet gaf tot de wet op de structuurvennnootschap die in 1972 van kracht werd.

Bolkestein vindt dat het toezicht op Nederlandse ondernemingen in veel gevallen te wensen overlaat. “Bij de invoering van de wet op de structuurvennootschap, waarin de rol van de commissaris bij grotere ondernemingen werd geregeld, is gestreefd naar een balans tussen kapitaal en arbeid. Die is verstoord. In plaats daarvan is er een consensus ontstaan tussen bestuur en commissarissen.” Volgens de VVD-leider kan de commissaris door de aandeelhouders niet afdoende worden gecontroleerd. “Het gaat mij om de openbaarheid van het bestuur, en het herstellen van het evenwicht.

Commissarissen die zelf niet wordt gecontroleerd, worden lui. We moeten voorkomen dat zij achterover gaan leunen. Het oog van de meester maakt het paard vet.''

De VVD-fractieleider wil af van het systeem van coöptatie, waarbij commissarissen elkaar benoemen. Hij vindt dat aandeelhouders de commissarissen moeten benoemen en ter verantwoording moeten kunnen roepen. Daarom pleit hij voor een beperking van de zittingsduur van commissarissen tot twee maal vier jaar. Nu kan een commissaris tot zijn 72ste jaar in functie blijven. Bolkestein meent ook dat het aantal commissariaten per persoon moet worden beperkt om het toezichthoudend werk goed te kunnen doen. Zo heeft bij voorbeeld oud-minister Van der Stee 27 commissariaten. “Een beperking van het aantal commissarisfuncties dat één persoon in zich kan dragen, is op zijn plaats. Ik denk daarbij aan maximaal vijf commissariaten.” Bankiers en ambtenaren behoren volgens hem geen zitting te nemen in een raad van commissarissen van een bedrijf waarin de bank of de overheid zelf belangen heeft.

    • Maarten Schinkel
    • WABE van ENK