Arch Hill koopt dochter failliete Britse Mountleigh

Beleggings- en investeringsmaatschappij Arch Hill Capital wil van een groep particuliere investeerders de Nederlandse dochter van de failliete Britse projectontwikkelaar Mountleigh overnemen.

In deze onderneming, Mountleigh Coroco Holding bv, zit voor ongeveer 30 miljoen gulden aan onroerend goed. Verder bezit Mountleigh Coroco voor 40 à 50 miljoen gulden aan fiscaal compensabele verliezen die Arch Hill goed kan gebruiken. Daardoor zou Arch Hill tot 1999 geen vennootschapsbelasting meer behoeven te betalen.

De aangekondigde transactie - een “reversed take-over” - zal tot stand komen door middel van een aandelenruil.

Arch Hill heeft vorig jaar een winst behaald van van 12,9 miljoen tegen 12,5 miljoen gulden in 1991. Per aandeel steeg het netto resultaat van 2,09 tot 2,31 gulden. De vermogenswaarde van de certificaten steeg van 24,09 tot 25,94 gulden.

Arch Hill had eind 1992 ongeveer 140 miljoen gulden genvesteerd. Twintig procent hiervan in onroerend goed, tien procent in "special situations', vijftig procent in bankdeposito's en effecten en twintig procent in andere zaken. De directie verwacht dat het resultaat over 1993 ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 1992.