Ambtenaren zien weinig in hervatting van overleg

DEN HAAG, 15 JUNI. De ambtenarenbonden voor het gemeentepersoneel verwachten niet veel van het "technisch beraad' dat zij vrijdag hebben met het College voor Arbeidszaken van de VNG, de onderhandelaars namens de werkgevers.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat er niet vanuit dat er voor vrijdag een nieuw loonbod op tafel komt, zo heeft zij vanmorgen medegedeeld. De partijen bespreken tijdens het beraad de voor- en nadelen van een tweejarige arbeidsovereenkomst.

De bonden hebben steeds laten weten pas over voortzetting van de onderhandelingen te willen denken als de VNG met een loonbod komt dat uitzicht biedt op een eindbod in de buurt van 2,5 procent. “De VNG roept al een week dat er misschien een opening komt, maar verder horen we niets”, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo. Tot op heden hebben de werkgevers “koopkrachtbehoud voor de meeste ambtenaren” geboden, zonder daarbij een percentage te noemen. Volgens de bonden houdt dat een loonsverhoging van enkele tienden van een procent in.

De gemeenten sturen aan op een tweejarige CAO. Dat voostel werd vorige week gedaan door minister-president Lubbers. De bonden zijn daar in principe voorstander van, mits er een reële loonverbetering komt.

Zowel werkgevers als bonden willen de huidige patstelling in de onderhandelingen snel doorbreken. Minister Dales (binnenlandse zaken) zei vorige week extra geld te willen uittrekken voor de gemeente-ambtenaren, maar Lubbers liet weten dat daar geen ruimte voor is. Hij wil dat de tweejarige CAO in augustus wordt afgesloten. Dan is bekend hoeveel financiële armslag het kabinet heeft voor 1994.

In Amsterdam ging het openbaar vervoer vandaag voor de derde keer sinds 11 mei in staking. Veel problemen deden zich daar niet bij voor. De vuilnismannen in Amsterdam begonnen gisteren met een stiptheidsactie. Enkele honderden ambtenaren verzamelden zich gistermiddag voor het stadhuis om hun ongenoegen te tonen.

De vuilophalers van de Roteb in Rotterdam staakten vandaag voor de tweede dag. De gemeente beraadt zich over eventuele maatregelen als het vuil in de straten zich weer ophoopt.