Vuilnismannen in Rotterdam staken 3 dagen

ROTTERDAM, 14 JUNI. De vuilnismannen in Rotterdam gaan voor drie dagen in staking. Met één stem tegen hebben zij daar vanmorgen toe besloten. De algehele werkstaking bij het gemeentelijk reinigingsbedrijf Roteb volgt op het besluit van de gemeente om het afval in de stad door particuliere bedrijven te laten opruimen.

In Amsterdam is de vuilophaaldienst begonnen met stiptheidsacties. Ook daar zal de gemeente tien procent op het loon inhouden. Morgen staakt bovendien het gmeeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam.

Na de actievergadering in Rotterdam, die vanmorgen werd bezocht door ongeveer duizend van de twaalfhonderd Roteb-medewerkers, trokken de vuilophalers voor een demonstratie naar het stadhuis. AbvaKabo-onderhandelaar G. van Huygevoort noemde de staking een “passend antwoord op een onbegrijpelijke daad van agressie” van de gemeente Rotterdam. Het college van B en W beraadt zich over mogelijke stappen tegen het reinigingspersoneel.

Wethouder R. Smit (personeelsbeleid) verklaarde vanmorgen dat het ophalen van huisvuil door derden “een eenmalige actie” was. Hij ontkende dat door het besluit van het college het conflict is geëscaleerd. “Wij hebben op 4 juni al aangekondigd dat wij eventueel particuliere bedrijven zouden inzetten om de overlast door de acties zoveel mogelijk te bestrijden. Toen vorige week duidelijk werd dat de acties werden verlengd, moet je als gemeente je voornemens uitvoeren, anders ben je niet geloofwaardig.”

Wethouder P. Hoogendoorn (bedrijven) onderbrak zaterdagmiddag zelf de schoonmaakoperatie van de bedrijven uit angst voor confrontaties tussen vuilnismannen van de Roteb en de particuliere schoonmakers. Medewerkers van de elf bedrijven die om zes uur 's ochtends met 38 vuilniswagens waren uitgereden voelden zich bedreigd door het Roteb-personeel en haakten in de loop van de ochtend af. De gemeentelijke vuilnismannen blokkeerden halverwege de ochtend de toegang tot een particuliere stortplaats en tot de verbrandingsinstallatie van de Roteb. Daarop gaf Hoogendoorn opdracht de operatie te staken.

De particuliere ondernemingen hadden op dat moment zo'n tweehonderd ton los huisvuil verwijderd. Volgens Hoogendoorn komt dat neer op zo'n zeventig procent van het afval dat zich had opgestapeld. Volgens een woordvoerder van de Roteb is zaterdag iets minder dan de helft verwijderd.

De gemeente had de bedrijven vrijdagmiddag ingeschakeld, omdat de groeiende afvalstapels volgens Hoogendoorn aanleiding waren tot “spanningen en ontoelaatbare agressie tussen de verschillende bevolkingsgroepen”, vooral in de oudere wijken.

Pag 3: Bond betaalt de stakende vuilnisman volledig loon

Een persconferentie waarop Hoogendoorn het verloop van de ontwikkelingen toelichtte ontaardde zaterdagmiddag in een scheldpartij tussen de wethouder en leden van de AbvaKabo. Hoogendoorn beschuldigde de Roteb-medewerkers van “intimidatie” van het personeel van de particuliere bedrijven. Hij werd zelf voor “volksverlakker” uitgemaakt door leden van de ambtenarenbond.

Het stakende personeel van de reinigingsdienst krijgt de komende dagen het normale loon uitbetaald uit de stakingskas van de ambtenarenbonden, in plaats van de gebruikelijke 85 gulden per dag. De vuilophalers van de Roteb voeren sinds vijf weken stiptheidsacties in afwachting van een beter CAO-bod van de werkgevers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vrijdag besloot het Rotterdamse college van B en W tien procent van het loon van de actievoerende Roteb-ambtenaren in te houden. Het college beschouwt de stiptheidsactie als een “partiële werkstaking”. Deze maatregel, en het aanzoeken van de particuliere bedrijven, leidden tot de algehele staking waartoe de vakbondsleden vanmorgen besloten.

In Amsterdam zijn de vuilophalers vanmorgen ook begonnen met stiptheidsacties. Wethouder P. Jonker heeft direct laten weten dat - net als in Rotterdam - tien procent van het loon zal worden ingehouden van de medewerkers die deelnemen aan de acties. “Ze moeten alle troep opruimen die op straat ligt, daarvoor zijn het reinigers”, zei zijn woordvoerder vanmorgen. “Ze heten toch geen Komo Boys? Als burgers het huisvuil verkeerd verpakken hebben we daarvoor de reinigingspolitie.”

De gemeente Amsterdam deelt daarmee het standpunt van Rotterdam. De Afvalstoffenverordening, waarin staat hoe burgers het huisvuil moeten aanbieden, is een voorschrift voor de burgers, en niet voor de reinigers, zo zeggen beide gemeenten. De vuilophalers vinden dat ze zich stipt aan de regels houden door het niet of verkeerd verpakte huisvuil te laten liggen. “Het is toch van de zotte dat we altijd alles meenemen, tot en met gore spuiten aan toe”, zei een woordvoerder van de AbvaKabo vanmorgen.

Morgen ligt in Amsterdam het openbaar vervoer opnieuw een dag stil. In de hoofdstad zijn veel gemeentelijke diensten vandaag voor 48 uur in staking gegaan. In Rotterdam staakt het personeel van het openbaar-vervoerbedrijf woensdag de hele dag.