Uitspraken over hindoes in CDA slecht gevallen bij Kamerfractie

DEN HAAG, 14 JUNI. De Tweede-Kamerfractie van het CDA distantieert zich van de opvatting van drs. C.J. Klop, de plaatsvervangend directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij, dat hindoes en aanhangers van andere Aziatische religies niet in het CDA passen.

Volgens de woordvoerder van fractieleider Brinkman wordt dit standpunt beslist niet door de CDA-fractie gedragen en is dat ook niet in overeenstemming met de partijlijn.

Naar aanleiding van uitlatingen van Klop, afgelopen vrijdag gedaan op een studiebijeenkomst in Amsterdam, zegt Brinkmans woordvoerder dat het er voor het CDA weinig toe doet of iemand al dan niet christen is. Formeel is het zo dat eenieder die aanspreekbaar wil zijn op het programma van uitgangspunten van het CDA in die partij vertegenwoordigende functies kan vervullen. Op grond daarvan was het mogelijk dat drs. D. Ramlal, een gelovige hindoe, Tweede-Kamerlid voor het CDA werd.

Volgens R. Bhondoe die namens de Nederlandse Hindoeraad in oprichting spreekt, zijn Klops uitspraken, jongstleden zaterdag in deze krant gepubliceerd, zeer te betreuren. “Vooral omdat hindoes zich in het algemeen sterk tot het CDA aangetrokken voelen. Die partij doet namelijk - in tegenstelling tot andere partijen - veel voor de subsidiëring van godsdienstige instellingen en staat op de bres voor gelovigen, zowel christelijke als andere.”

Anders dan drs. Klop meent, voelen hindoes volgens Bhondoe juist heel veel voor een strikte scheiding van kerk en staat. Ook zijn zij naar zijn zeggen voorstanders van bijzonder onderwijs. Daarom zijn er volgens hem diverse basissscholen voor hindoekinderen en zijn er plannen voor oprichting van een hindoe-gymnasium.

Klop raakte in eerder in opspraak door uitspraken in een weekblad over de toekomstige politieke leider Brinkman. In een vraaggesprek zei het directielid van het wetenschappelijk bureau van het CDA dat Brinkman als politiek leider te weinig kleur bekent en geen eigen opvattingen, normen en waarden heeft. Over Brinkmans pogingen om ideologische redevoeringen te houden, zei Klop in november vorig jaar: “Dan riekt het al gauw naar truttigheid en fatsoensrakkerij.”