PvdA: geen belasting over groene belegging

DEN HAAG, 14 JUNI. Particulieren die hun geld op een "groene' beleggingsrekening of "groene' spaarrekening zetten, hoeven geen belasting te betalen over dividend en rente. Deze vrijstelling is onderdeel van een initiatiefswetsvoorstel van de Kamerleden Melkert, Vermeend en Van der Vaart dat de PvdA'ers vandaag hebben ingediend.

De Kamerleden verwachten dat binnen drie à vier jaar ongeveer één miljard gulden zal worden gespaard en belegd in dergelijke groene fondsen. Het wetsvoorstel was vorig jaar al aangekondigd en de Kamerleden hebben hun voorstellen na overleg met de betrokken partijen aangepast. Zo stellen de Kamerleden nu voor dat de belastingvrijstelling alleen geldt voor fondsen die vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. Op deze manier moet misbruik worden voorkomen. De fondsen hoeven hun geld niet meer voor honderd procent in groene projecten te beleggen, maar mogen een deel investeren in "gewone' beleggingen zoals obligaties.

Het ministeries van Landbouw en Visserij, en Milieu bepalen wat groene projecten zijn. Het initiatiefwetsvoorstel sluit aan bij de bestaande regeling Vermeend/Melkert die investeringen in milieuvriendelijke technologieën stimuleert.

Als voorbeeld noemen de Kamerleden onder meer de opwekking van duurzame energie (windenergie), de biologische landbouw, hergebruik van bepaalde afvalstoffen en de aanleg en instandhouding van natuur- en landschapsparken en bossen die een functie vervullen in het kader van de recreatie.

De Kamerleden verwachten dat de fiscale vrijstelling van "groenrekeningen' de overheid weinig geld zal kosten. Zij denken dat hun voorstel ertoe leidt dat spaarders en beleggers geld dat ze nu in andere belastingvrije beleggingen steken, zullen reserveren voor groene investeringen. Het nadeel voor de Schatkist is bij een inleg van één miljard gulden ongeveer 16 miljoen gulden. Om de verminderde inkomsten voor de Schatkist te compenseren, willen de PvdA'ers het budget van de wet Vermeend/Melkert gebruiken. Het budget van 120 miljoen gulden per jaar biedt volgens hen daarvoor de ruimte.