Ontreddering in de PvdA heerst vooral bij bevriende media

Wie ontreddering bij de Partij van de Arbeid had vermoed na de afgelopen tien dagen mag verbaasd zijn.

De val van Elske ter Veld heeft de stemming in de fractie en bij de achterban niet slechter gemaakt dan zij al was door de peilingen. De grootste kritiek komt van PvdA-vriendelijke schrijvers in media als Vrij Nederland, Het Parool, HP/De Tijd en de Volkskrant.

Het had wellicht allemaal wat eleganter gekund met de afgang van "Elske', zo kan men in de fractie en in het land horen. Maar Jacques Wallage is een goed alternatief. De media die deze week de stemming bij de PvdA in de provincie peilden, troffen dan ook geen grote opwinding aan.

In het land en ook in de fractie kan men zelfs hier en daar opluchting bespeuren. "Elske' lag in het land duidelijk minder goed dan in Den Haag en Amsterdam werd gedacht en, wat men net zo belangrijk vindt: er gebeurt eindelijk weer eens iets. Alles is beter dan de dingen bij het oude laten, want dat heeft de partij tot de huidige 15-procentspartij gereduceerd. Zou de Partij van de Arbeid haar dieptepunt in aanhang hebben bereikt? Een verdere indicatie in die richting is dat ondanks dringende aansporing op de voorpagina van de Telegraaf het aantal opzeggers vorige week minimaal was.

De negatieve reacties komen van bevriende politieke analisten. Zoals van Bart Tromp, die in Het Parool het vertrek van Ter Veld “een treurige demonstratie van de gebruikelijke omgangsvormen binnen de PvdA” noemt en die vervolgens aantoont dat deze omgangsvormen hemzelf allerminst vreemd zijn door zowel Ter Veld, Kok, Wallage, In 't Veld (Wallages opvolger) als Ritzen verbaal meedogenloos af te tuigen. (Over Ritzen: “Een minister die er niets van terecht brengt.”)

De mogelijkheid dat de partij winst boekt in de peilingen door Ter Velds vertrek wordt niet geopperd. Ook niet door oud-minister Marcel van Dam in de Volkskrant, in wiens ogen de PvdA “opnieuw grote schade” heeft opgelopen. In hun boeiende reconstructie in Vrij Nederland gaan ook Leonard Ornstein en Max van Weezel er zonder meer van uit dat het gebeurde alleen maar negatief is voor de PvdA. En in HP/De Tijd spreekt Guikje Roethof van een “kille, harteloze PvdA”. Zelf stelt ze vervolgens kil vast dat Ter Veld “smeet met deuren, zoop en permanent overspannen was”. Een logische conclusie van haar eigen analyse is eerder dat het heenzenden van deze staatssecretaris een daad van politieke zindelijkheid was.

In de ogen van haar vrienden bij de media kan de PvdA vrijwel niets meer goed doen. Fractievoorzitter Thijs Wöltgens zei het vorig jaar nog in deze krant: “Er zit nogal wat teleurgesteld links bij de media, als je het mij vraagt. Dat werkt niet in ons voordeel.” (RM)

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines