Met vrouwen geen kwaliteitsimpuls

Heeft de PvdA geen vrouwen meer die geschikt zijn om staatssecretaris van sociale zaken of onderwijs te worden? Het antwoord moet negatief zijn, gezien de benoeming van Jacques Wallage en Roel in 't Veld.

PvdA-leider Wim Kok zei vorige week dat de voor de "kwaliteitsimpuls' aangezochte mannen “onder de gegeven omstandigheden en gegeven de te maken afwegingen de beste kandidaten waren”. Haast ging hier boven principes, geeft ook Rooie-Vrouwenvoorzitter Mieke van der Burg met enige treurnis toe.

Hoe anders was dat bij de formatie van het huidige kabinet in 1989. De Rooie Vrouwen legden toen een lijst met vijftig kandidates op tafel, met de huidige minister van WVC, Hedy d'Ancona, als beoogd minister-president. Marjanne Sint kreeg Sociale Zaken toebedeeld. Haar falen als partijvoorzitter naderhand maakte haar wellicht minder geschikt om die functie nu in te nemen.

Maar hoe zit het dan met Henriëtte van Dongen, destijds wethouder in Leiden en de Rooie-Vrouwenkandidate voor onderwijs (inmiddels is ze ambtenaar op dat departement). Of met Dineke Mulock Houwer, directeur-generaal op het ministerie van sociale zaken. Of met Liesbeth Baarveld, Meini Epema-Brugman, Henriëtte van Eys, Annemarie Goedmakers, Jenny Goldschmidt, Evelien Herfkens, Jeltje van Nieuwenhoven, Nora Salomons en Saskia Stuiveling? Zij stonden op de lijst van vijftig, maar waren blijkbaar allemaal geen kwaliteitsimpuls. (JK)

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines