KLM bespaart 300 miljoen op pensioenen

ROTTERDAM, 14 JUNI. Luchtvaartmaatschappij KLM bespaart de komende anderhalf jaar 300 miljoen gulden door geen pensioenpremie voor haar werknemers af te dragen. Het KLM-personeel krijgt daarnaast geen loonsverhoging volgend jaar.

De KLM-directie en de vakbonden hebben na drie dagen onderhandelen zaterdagavond een principe-akkoord bereikt over de premie-afdracht en een nieuwe cao voor volgend jaar. De KLM zal tot 1995 wel de reparatie van de wao-ingrepen betalen. Daarna zullen de werknemers hiervoor zorgdragen. Ook krijgen de werknemers dit jaar de eerder afgesproken loonsverhoging van 2,5 procent die de directie aanvankelijk wilde schrappen. De bonden zullen het bereikte principe-akkoord de komende weken aan hun achterban voorleggen.

De nieuwe overeenkomst moet volgens de betrokken partijen de kosten van de KLM op concurrerend niveau brengen en leiden tot winstherstel van de luchtvaartmaatschappij. De KLM leed over het eind maart afgesloten boekjaar 1992/93 een verlies van 562 miljoen gulden.

De KLM ziet zich door de miserabele situatie in de luchtvaart genoopt tot grote besparingen. Onlangs kondigde president-directeur P. Bouw aan dat de KLM dit jaar de kosten met 300 à 400 miljoen gulden wil verlagen. Bouw meldde bij die gelegenheid tevens dat de luchtvaartmaatschappij ernaar streeft dit jaar een winst te maken van zes procent van de omzet, ofwel ruim 400 miljoen gulden per jaar.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) staat als enige van de in totaal zeven vakorganisaties die bij het overleg betrokken waren, buiten het akkoord met de KLM. De Vereniging die 1200 KLM-vliegers vertegenwoordigd, heeft zijn eigen pensioenfonds. De VNV was alleen onder voorwaarden bereid tot een akkoord met de KLM. “We hebben de KLM aangeboden 300 miljoen gulden van onze pensioenpremie in te houden, maar dat betekent een forse ingreep in ons eigen pensioenfonds. Daar moet dus iets tegenover staan”, aldus VNV-voorzitter B. Baksteen. De verkeersvliegers eisten om die reden naast nieuwe pensioenregelingen ook een aandelen-emissie van de KLM waarop de VNV-leden konden inschrijven.

De eisen van de Vereniging van verkeersvliegers waren voor de KLM-directie onaanvaardbaar. Volgens de KLM heeft geen van de andere bonden ten aanzien van het nu bereikte onderhandelingsresultaat verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden als tegenprestatie gevraagd. De KLM betreurt het dat de VNV geen partij is in het nieuwe akkoord. Wanneer beide partijen de komende weken alsnog tot een akkoord komen, levert dat de KLM naar schatting een besparing op van nog eens 200 miljoen gulden.

Ook de bonden zijn ontstemd over de houding van de verkeersvliegers. “Uit oogpunt van solidariteit heb je nu geen eisen te stellen”, zegt Mario Lander, bestuurder van de Unie BLHP. De Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VKC), noemt de eisen van de VNV “onacceptabel”. “We zijn zeer teleurgesteld in de houding van de VNV, zeker in de situatie waarin de KLM zich nu bevindt”.

Op de beurs werd enthousiast gereageerd op het principe-akkoord van directie en bonden. De koers van het aandeel KLM, dat vrijdag aan het slot van de handel 25,40 gulden waard was, won vanmorgen negen dubbeltjes. Aan het begin van de middag was de winst geslonken tot zes dubbeltjes.

De maatregel om in te teren op de reserves van het pensioenfonds, die de KLM-directie nu via het principe-akkoord met de bonden heeft bereikt, is overigens niet uniek in Nederland. Eerder hebben onder meer Unilever en Nedlloyd de pensioenpremie niet afgedragen. Volgens beleidsmedewerker W. Klaassen van de Stichting Ondernemingspensioenfondsen hangt een dergelijke ingreep af van de financiële toestand van een fonds. Pensioenfondsen houden altijd een bepaalde reserve aan om bijvoorbeeld schommelingen in de rente op te kunnen vangen. Als deze reserve voldoende is, kan een werkgever besluiten tot een zogenoemde premie-holiday, zonder dat dit gevolgen voor de onderneming en de werknemers heeft.