En Bolkestein...

De grote afwezige in Washington, VVD-fractieleider Frits Bolkestein, was ook uitgenodigd voor het "Parliamentarian Leadership Program'.

Hij gaf er de voorkeur aan thuis te blijven. Waarom? Toen hij drie maanden geleden werd benaderd, stond in zijn agenda reeds voor vanavond een spreekbeurt in Leusden genoteerd. First things first. Maar als nu achter zijn rug om het groot formatiespel wordt gespeeld? Bolkestein: “Daarvoor hoeven ze niet naar Washington. Trouwens, laat eerst de kiezer maar spreken.” (MK)

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines