EG honoreert bezwaar Nederland tegen twee meter brede brommers

BRUSSEL, 14 JUNI. Nederlandse diplomaten hebben deze week in Brussel een niet onbelangrijk succes weten te behalen: de door de EG vast te stellen toegestane breedte van bromfietsen wordt één meter en niet twee meter zoals de bedoeling was.

Dat is een hele opluchting voor Nederland dat in de Europese Gemeenschap verreweg de meeste (brom)fietspaden kent, die gemiddeld niet breder zijn dan zo'n twee meter. De wettelijk vastgestelde breedte van een bromfiets in ons land is nu nog 75 centimeter.

De afspraken over maximale breedtes van twee- en driewielige motoren en bromfietsen, waaronder die met zijspan, horen bij de totstandkoming van de ene Europese binnenmarkt, die eigenlijk al sinds 1 januari een feit is. Nederland was het enige land dat ernstige bezwaren had tegen de door de Europese Commissie voorgestelde breedte van twee meter. Maar na bijna een jaar praten, toonden de andere lidstaten begrip voor het feit dat bromfietsers en fietspaden in Nederland een speciale positie innemen. Voor motoren blijft wel een maximale breedte van twee meter gelden. Maar die mochten in Nederland toch al niet niet op (brom)fietspaden komen.

Dat dit onderwerp deze week op ambtelijk niveau kon worden beklonken, betekent dat de voor de "interne markt' verantwoordelijke ministers uit de twaalf lidstaten er zich vandaag op hun vergadering in Luxemburg niet meer over hoeven te buigen. Het hele pakket aan harmonisatie-voorschriften zal nu als hamerstuk op de agenda komen. Daarbij gaat het niet alleen om de breedte van motorvoertuigen, maar onder andere ook om de installaties van de verlichtings- en signaalinrichtingen, de geluidssignaalinrichting, het beveiligingssysteem voor passagiers, de veiligheidsvoorzieningen tegen onbevoegd gebruik, de voorgeschreven opschriften en de plaats van de achterste kenteken.

Volgens een Nederlandse diplomaat zullen al die voorschriften in de praktijk weinig problemen opleveren voor de motor- en bromfietsgebruiker in ons land. Alleen op het punt van de maximaal toegestane hoogte zijn die niet uitgesloten. Afgesproken is namelijk dat de in de EG rondrijdende bromfietsen en motoren absoluut niet hoger mogen zijn dan vier meter. De eigenaren van bromfietsen van één meter breed en vier meter hoog zullen dus bij de meeste fietstunnels moeten afstappen.

Nu de ministers zich daar niet meer mee hoeven bezig te houden, kunnen ze al hun aandacht wijden aan een ander, politiek uiterst gevoelig onderwerp: het maximale vermogen dat een motorvoertuig in de EG mag hebben. Alle lidstaten, min één, willen de grens leggen bij honderd pk. Vrijwel alle motoren in Europa hebben een vermogen dat lager is. Alleen de Triumph-fabriek in Groot-Brittannië produceert jaarlijks zo'n tienduizend motoren met een vermogen van rond de 125 pk. Geen wonder dus dat Engeland fel dwarsligt.

Overal in Europa hebben motorrijders de afgelopen maanden protestbijeekomsten gehouden tegen het voorstel. Hoewel de meesten zich niet de aanschaf van een motor met een vermogen van meer dan honderd pk kunnen veroorloven en de voorgestelde richtlijn hen niet raakt, maken ze zich toch kwaad uit principiële overwegingen.

De kans is groot dat de ministers er maandag ook niet uitkomen, hoewel de op 1 juli aftredende Deense voorzitter graag nog wat successen wil boeken bij het scheiden van de markt. Misschien wordt er als compromis opdracht gegeven tot een studie naar het verband tussen het vermogen van een motor en de verkeersveiligheid. In ieder geval voelt ook Nederland er niet veel voor om de Britten te bruskeren door het op een echte stemming te laten aankomen. Per slot van rekening heeft Londen het Nederland ook niet moeilijk gemaakt bij zijn pogingen om de dreigende verbanning van bromfietsen van fietspaden ongedaan te maken.

    • Wim Brummelman