Aanklacht tegen anti-racismebeleid

In vergaderzaaltjes werd Hesdy Tevreden een held genoemd. Geprezen om zijn moed.

Sportbonden filosofeerden er lustig op los. Gefronste wenkbrauwen bij functionarissen die zich bogen over de vraag hoe het racisme op de velden moest worden bestreden. In het gebouw van de Tweede Kamer werd er een heuse mini-conferentie over belegd. Maar actie was er weinig. Tot Hesdy Tevreden het niet bij woorden liet, maar een daad stelde. Vorig jaar december besloot hij naar de rechter te stappen nadat een toeschouwer bij de voetbalwedstrijd van zijn elftal DIO uit Haarlem tegen Hillegom uiterst krenkende, discrimerende opmerkingen tegen hem had gemaakt. Geen enkele speler was hem met een dergelijke stap voorgegaan. Het was dan ook moeilijke geweest. Hij had zijn telefoon laten afsluiten omdat hij erover werd lastig gevallen. Andere slachtoffers van verbaal geweld wilden hun incident het liefst zo snel mogelijk vergeten. Schichtig geworden door de vervelende commentaren, de bedreigingen.

Tot die ene voetballer uit Amsterdam wel doorzette en complimentjes oogste voor zijn daadkracht. Ook al nam hij zich na alle heisa voor bij een volgende gelegenheid gewoon over de omheining te klimmen en de dader een oorvijg te geven, wilde hij de ingeslagen weg niet meer verlaten.

Te veel ruchtbaarheid hoefde voor hem ook weer niet. De KNVB wilde over het geval in het bondsorgaan Voetbal Totaal een groot artikel plaatsen, maar dat vond de voetballer van Surinaamse origine olie op een smeulend vuur en hield hij tegen. Wel zegde voorlichter Rob de Leede namens de KNVB toe dat de bond de kosten van de procedure zou vergoeden. “En als hij hulp nodig had kon hij altijd bij ons aankloppen.”

Die vrijblijvendheid was Tevreden kennelijk te groot. Zijn gang naar het politiebureau waar een verbouwereerde agent zijn aanklacht noteerde was een noodkreet geweest, geen oplossing. Hij zegt KNVB en ook Nederlandse Sport Federatie aangeboden te hebben bij amateurclubs over zijn ervaringen te gaan vertellen. Maar het gevoel dat zijn uitgestoken had is genegeerd overheerst. “Misschien hadden we zelf nog eens contact met hem moeten opnemen”, zegt De Leede. “Dat is er bij ingeschoten.” Tevreden heeft inmiddels besloten zijn aanklacht in te trekken. Ditmaal als aanklacht tegen de gebrekkige slagvaardigheid van de sportbonden in hun strijd tegen het racisme.

    • Peter de Jonge