Zojuist verschenen

Erving Goffman: Gestichten. De sociale situatie van gedetineerden, psychiatrische patiënten en andere bewoners van ""totale inrichtingen'' 316 blz., Erven J. Bijleveld (Asylums 1963), vert. P. Nijhoff en G.J. Johannes, ƒ 39,90

Vertaling van een van de bekendste werken van de befaamde Amerikaanse socioloog die zich specialiseerde in de analyse van het dagelijks leven waarin ditmaal het bestaan in de moderne ""totale inrichtingen'' als gevangenissen, internaten, kloosters en bejaardentehuizen uiteengerafeld wordt als een moeizame zoektocht naar zelfrespect in het corset van gedwongen conformisme.

Jonathan Brown en J. H. Elliott: Een paleis voor de koning. Het Buen Retiro en het hof van Philips IV 317 blz., Agon (A Palace for a King 1980), vert. Margot Bink, ƒ 56,50

Amerikaans kunsthistoricus en vooraanstaand Engels historicus buigen zich over de cultuurhistorische betekenis van het paleis Buen Retiro dat in de zeventiende eeuw werd gebouwd aan de rand van Madrid ten gerieve van koning Philips IV die meer gevoel voor kunst dan voor regeren had, en met dit optrekje een architectonische ondersteuning van zijn wankele bewind wenste, maar een stenen symbool van wanbeheer en roekeloos bestuur kreeg.