Zojuist verschenen

Jan Meyers: Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis 438 blz., Arbeiderspers, ƒ 55,--

Jelmer Steenhuis: Scrypto. 65 cryptogrammen 82 blz., Prometheus, ƒ 16,90

Frans Bosman en Kurt van Es: Het verdeelde Europa van de drugs 160 blz., In de Knipscheer, ƒ 27,50

Rob Offerhaus: Omgaan met mensen. Sociale psychiatrie 274 blz., Ambo, ƒ 39,90

Chawa Aronson: Verstrooiing. 40 ontmoetingen met Israel 128 blz., Bzztôh, ƒ 24,50

Henny Allis, Horacio Sormani en Paul van Dijk: Alternatief bekeken. Geneeswijzen in beeld 176 blz., Ankh-Hermes, ƒ 49,50

Manuel Kneepkens: In het Rijk van de demonen. Het bombardement van Rotterdam en de Normen 69 blz., Ad. Donker, ƒ 24,50

Jan Meyers: Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis 438 blz., Arbeiderspers, ƒ 55,--

Lijvige levensschets door de biograaf van Anton Mussert over de gefortuneerde, aristocratische dominee, die Jesus van Nazareth ten voorbeeld nam en zo als flamboyant en militant voorman van het romantisch-radicale anarcho-socialisme in Nederland zijn leven wijdde aan de verheffing der verdrukten, de revolutie predikte in zijn weekblad Recht voor Allen, en zelfs na zijn dood in 1919 een enorme menigte op de been wist te brengen die hem huldigde als ""onvermoeibare strijder die de massa uit haar doodse slaafsheid wekte''.

Jelmer Steenhuis: Scrypto. 65 cryptogrammen 82 blz., Prometheus, ƒ 16,90

Samensteller van de rubriek "Scrypto' in het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad biedt een selectie gepubliceerde en ongepubliceerde diabolische breinkrakers en gelukkig ook de antwoorden.

Frans Bosman en Kurt van Es: Het verdeelde Europa van de drugs 160 blz., In de Knipscheer, ƒ 27,50

Nogal journalistiekerig geschreven verkenning van de Europese drugsscene, waarin een vergelijking van de diverse overheidsstrategieën tot de conclusie leidt dat alle autoriteiten ondanks hun geldverslindende "war on drugs' in feite met de handen in het haar staan, en de enige weg naar een nuchtere oplossing een open discussie over legalisering is.

Rob Offerhaus: Omgaan met mensen. Sociale psychiatrie 274 blz., Ambo, ƒ 39,90

Rotterdams sociaal-psychiater poogt in woorden van één lettergreep zijn werkterrein in kaart te brengen, waarbij hij zich opwerpt als gids voor deze ""ontdekkingsreis naar het innerlijk van de mens'' en al doende concludeert dat hij geroepen is tot ""een cultureel en kwetsbaar vak''.

Chawa Aronson: Verstrooiing. 40 ontmoetingen met Israel 128 blz., Bzztôh, ƒ 24,50

Psychotherapeute, televisie-producente en schrijfster van het eerder verschenen God heeft geen vrienden. Praktische ideeën rond psychotherapie bundelde schetsen over het dagelijks leven in Israel aan de hand van ontmoetingen met ""de meest uiteenlopende en verrassende mensen''.

Henny Allis, Horacio Sormani en Paul van Dijk: Alternatief bekeken. Geneeswijzen in beeld 176 blz., Ankh-Hermes, ƒ 49,50

Met instructieve foto's verlucht en door menig alternatieve B.V. en Stichting gesubsidieerd overzicht van het verbluffende scala aan alternatieve geneeswijzen dat in Nederland gepraktizeerd wordt, van nageldiagnostiek tot iriscopie, en van T'ai Chi Chu'an tot edelsteentherapie, en van psychische chirurgie tot Cranio-sacraaltherapie - en meer, veel meer.

Manuel Kneepkens: In het Rijk van de demonen. Het bombardement van Rotterdam en de Normen 69 blz., Ad. Donker, ƒ 24,50

Jurist die aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam het keuzevak Oorlogs-en Vredesrecht verzorgt, verdiept zich in de vraag of het bombardement van Rotterdam in de meidagen van 1940 nu al of niet een daad van terreur was in het licht van het toenmalige humanitaire oorlogsrecht.