Uitkomen is kunst apart

Hij zit er voor dit jaar weer op, de Epson Simultaneous Pairs. Wereldwijd speelden verleden week vrijdag tienduizenden bridgers allemaal dezelfde spellen.

Een van de aardige zaken die aan de "Simultaneous' verbonden zijn, is het boekje dat na afloop aan de deelnemers wordt uitgereikt. Daarin worden de zojuist gespeelde spellen beschreven en geanalyseerd door filmacteur/bridgepromotor Omar Sharif. Hij doet dat samen met zijn bridgevrienden, de Olympisch kampioenen Chemla-Perron en Mouël-Lévy, die alle spellen vanuit NZ meespeelden. Dit jaar vielen twee fraaie handen op. Ze kenden een overeenkomstig thema, de start. Het is niet verwonderlijk dat Michel Perron, de man die zelden op fouten betrapt wordt, beide keren de juiste uitkomst vond.

1. ß710 ß6854 ß5HV963 ß4V987

Allen kwetsbaar, oost gever. Met deze hand hoorde Perron (noord) het volgende biedverloop aan:

West Noord Oost Zuid

1SA pas

3ß6 pas 3ß7 pas

4ß4 pas 4ß5 pas

4SA pas 5ß6 pas

5SA pas 6ß5 pas

6ß6 pas pas pas

1SA = 15-17, 3ß6 = sterk met harten. Daarna boden OW controles en gaf oost twee azen en een heer aan. Welke kaart legde Perron hier op tafel?

2.ß710 ß6AV1097 ß575 ß4VB1065

OW kwetsbaar, noord gever. Perron (noord) hoorde kort maar krachtig:

West Noord Oost Zuid

pas 3ß5 pas

3SA pas pas pas

Toch gaf het biedverloop Michel Perron voldoende aanwijzing tot het plegen van een briljante uitkomst. Ziet u welke?

1. Perron liet zich niet verleiden tot het starten met zijn singleton, ß710. Luisterend naar het biedverloop leek het hem onwaarschijnlijk dat zijn partner tijdig aan slag zou komen om hem een schoppenaftroever te geven. Zijn keus viel op ß5H. Logisch, daar een klaveren- of troefstart al gauw een slag kan weggeven. De ruitenstart had vèrstrekkende gevolgen:

Noord

ß7 10

ß6 854

ß5 HV963

ß4 V987

WestOost

ß7 Aß7 HV73

ß6 HV10972ß6 AB

ß5 105ß5 AB82

ß4 AH65ß4 1043

Zuid

ß7 B986542

ß6 63

ß5 74

ß4 B2

De leider neemt met het aas, deblokkeert via het spelen van ß7A de schoppen, steekt naar dummy over met troefaas, incasseert voor de zekerheid ook nog troefboer en wil nu op ß7HV in zijn hand twee klaverenverliezers of, zo u wilt, een klaveren- en een ruitenverliezer opruimen. Perron troeft echter de tweede schoppen en speelt klaveren na, waarna NZ op het laatst nog een slag krijgen: twee down, 92 procent voor Chemla-Perron. Zonder ruitenstart maak je zelfs dertien slagen, zowel in harten als in sans atout. Immers, als de leider al zijn vrije slagen afdraait komt noord in dwang. Deze zal of zijn klaverenstop moeten loslaten of ß5HV moeten afbreken zodat ß5B de dertiende slag wordt. 6SA is na ß5H start ook nog gemaakt, noord heeft dan immers dat hinderlijke derde troefje niet.

2. Perron realiseerde zich dat OW op de ruiten zouden moeten gaan binnenlopen. Alleen een super-agressieve start zou daar nog een stokje voor kunnen steken. Hoewel een klaverenuitkomst normaal lijkt, is harten beslist agressiever, vanwege de betere kwaliteit. Maar welke harten start je dan precies? Door het biedverloop wist Perron zeker dat ß6H bij de leider moest zitten, maar de positie van ß6B is minder duidelijk. Zit die ook in west, dan is iedere harten goed. Komt de boer in de dummy, dan zit die daar heel kort. Derhalve legde Perron ß6V op tafel. Dit was het gevolg:

Noord

ß7 10

ß6 AV1097

ß5 75

ß4 VB1065

WestOost

ß7 AH7ß7 V83

ß6 H6543ß6 B

ß5 H82ß5 VB109643

ß4 A7ß4 H8

Zuid

ß7 B96542

ß6 82

ß5 A

ß4 9432

West is gedwongen de uitkomst te duiken. Doet hij dat niet, dan hebben NZ nog verbinding in harten als zuid met ß5A aan slag komt en gaat het contract down. In de praktijk dook west inderdaad, prima gespeeld. Perron vervolgde met ß4V. De leider nam en speelde ß5H, genomen door zuid. Zuid ging door met harten, gedoken in west. Toen Perron hierna ß6A incasseerde had de verdediging vier slagen gemaakt, het absolute maximum bij dit correcte afspel. NZ werden beloond met een score van 64 procent.

    • Jan van Cleeff