Toename hinder geluid Schiphol "onverteerbaar'

ROTTERDAM, 12 JUNI. Voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer is het onverteerbaar dat de beslissing binnen het kabinet over de uitbreiding van Schiphol op lange termijn toch weer zal leiden tot toename van de geluidhinder.

De keus voor de baan parallel aan de Zwanenburgbaan houdt in dat het aantal woningen dat ernstige geluidshinder ondervindt van het vliegverkeer op Schiphol zal dalen van 15.600 naar tienduizend. Maar het kabinet accepteert dat dit aantal in de komende jaren weer kan groeien naar 12.600 woningen. Milieugedeputeerde G. de Boer van Noord-Holland noemt die mogelijke uitbreiding "niet acceptabel'. Hij vindt dat het getal van tienduizend moet worden vastgelegd in het kader van de luchtvaarwet, waarmee uitbreiding van het aantal woningen dat veel last ondervindt van het vliegverkeer rond Schiphol niet zonder meer mogelijk is. Over het instellen van een uniforme nachtnormering waarmee het kabinet instemde, zegt De Boer dat eerst de berekeningsmethode duidelijk moet zijn voor dat GS zich hierover een mening vormt.

Wethouder J. Kroon voor milieuzaken van de gemeente Haarlemmermeer onderschrijft de bezwaren van GS en onderstreept dat de regeling waarvoor nu is gekozen door het kabinet voor zijn gemeente in ieder geval niets positiefs oplevert. “Voor de regio kan de situatie gunstiger uitpakken, maar Haarlemmermeer en in het bijzonder Zwanenburg profiteren niet van de mogelijke vermindering van de geluidsoverlast”, aldus Kroon. Een belangrijke eis van de gemeente is dat er niet zal worden bezuinigd op het huidige isolatiebeleid. “De huizen in een belangrijk deel van de gemeente is nu gesoleerd en dat beleid moet in ieder geval onverminderd worden voortgezet”, vindt de wethouder

De arts C.A. van Ojik van actiegroep 'de lastige Zwanenburger', noemt het kabinetsbesluit "onvoorstelbaar'. Hij voorziet het hervatten van de harde acties die zijn organisatie in het verleden heeft gevoerd. Dit om de aandacht te vestigen op het ontbreken van democratische onderbouwing van het kabinetsbesluit. “We hadden wel rekening gehouden met deze beslissing”, aldus Van Ojik. “Maar pas als binnen het IMER (Integrale Milieu Effect Rapportage, red.) een mening was gevormd over de plannen. Die gang van zaken is bij wet beslist.” Van Ojik verwacht dat met het uitvoeren van de parallelbaan het eind van de "expansiedrift' van Schiphol nog niet in zicht is. Hij voorziet dat “in de toekomst vanuit de Mainport-gedachte ook nog een parallelbaan van de Buitenveldertbaan zal worden ontwikkeld”. Het is de reden waarom de lastige Zwanenburger liever had gezien dat de nu was gekozen voor baan in een ietwat gedraaide positie ten opzichte van de Zwanenburgbaan. Die keuze zou de mogelijkheden in de toekomst voor nieuwe oost-westbanen hebben beperkt.

Volgens ir. J. Franssen van natuur en milieu moet de Buitenveldertbaan worden gesloten. Dit is volgens hem de enige manier om het veiligheidsrisico van de luchthaven Schiphol voor omwonenden omlaag te brengen. De Buitenveldertbaan, waar de verongelukte El Al Boeing vergeefs trachtte te landen, veroorzaakt volgens Franssen bijna de helft van het veiligheidsrisico van de luchthaven omdat er zoveel mensen wonen onder de vliegroutes van en naar deze baan. Mede door de Buitenveldertbaan is het veiligheidsrisico van Schiphol tweehonderd keer zo groot is als dat van andere industriële installaties, aldus Franssen.