Studie: effecten van subsidie zijn onbekend

DEN HAAG, 12 JUNI. De Nederlandse overheid is een subsidiefabriek die geen idee heeft van de effecten die deze overdrachten hebben. Dit blijkt uit het Subsidie-overzicht bij de rapportage gentegreerd subsidiebeleid dat minister Kok (financiën) heeft uitgegeven. Het dossier bevat in 734 pagina's alle subsidieregelingen van de rijksoverheid.

Het rijk geeft dit jaar eenvijfde deel van de begroting (38,8 miljard gulden) uit aan subsidies. Minder dan de helft van de in totaal zevenhonderd subsidieregelingen is "geëvalueerd' en in hooguit honderd gevallen geeft de subsidiegever een positief oordeel. Het merendeel van de subsidies is nooit onderzocht.

Van alle subsidies die de rijksoverheid dit jaar verstrekt, hebben de verstrekkende ministeries er slechts 42 aangemerkt als gevoelig voor "misbruik en oneigenlijk gebruik'. De fraudegevoelige subsidies concentreren zich bij Volkshuisvesting. Zes van de twintig grootste subsidies, met een totaalbedrag van 11,3 miljard gulden, zijn fraudegevoelig.

Financiën verbindt geen inhoudelijk oordeel aan de subsidies, maar de detaillering geeft het dossier een explosieve lading omdat inzichtelijk wordt gemaakt waaraan 18,6 procent van de rijksbegroting wordt besteed. Het subsidiebedrag is bijna even groot als de jaaropbrengst van de btw en zou, als het een aparte begrotingspost was, de grootste afzonderlijke uitgavenpost van het rijk zijn.

Het hoogste subsidiebedrag dat het rijk dit jaar uitgeeft is 4.335.500.000 gulden van Onderwijs voor studiefinanciering. Het kleinste bedrag is 2.000 gulden van Defensie voor de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.