Rodamco na bijna 3 jaar weer op winst

ROTTERDAM, 12 JUNI. Rodamco, het vastgoedfonds van Robeco Groep en de drie na grootste onroerend-goedbelegger ter wereld, heeft voor het eerst sinds elf kwartalen een positief totaal resultaat geboekt.

In het op 1 juni eindigende eerste kwartaal van het lopende boekjaar boekte het fonds, dat 9 miljard gulden bezit, een resultaat van 67 miljoen gulden. Dit heeft het vastgoedfonds gisteren bekend gemaakt. “Het keerpunt is gepasseerd, we zijn de weg omhoog ingeslagen”, zei dr.J. Kremers, vice-voorzitter van het beleidscomité van Robeco en coördinator van de vastgoed-beleggingen gisteren in een toelichting.

Kremers verwacht het lopende boekjaar met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Het maart 1993 eindigende boekjaar sloot Rodamco nog af met een verlies van ruim een half miljard gulden, vooral door afboekingen op Brits en Amerikaans vastgoed. De waarde van het vastgoedbezit van Rodamco in het Verenigd Koninkrijk is bij voorbeeld in de afgelopen drie jaar meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal steeg de waarde van Brits en Amerikaans vastgoed, maar nu daalt de waarde van het vastgoed op het Europese continent (vorig jaar met 15 procent), zodat de portefeuille per saldo ook dit jaar nog in waarde zal dalen, zo gaf Kremers toe.

De Rodamco-directeur meent dat Rodamco voor institutionele beleggers het meest aantrekkelijke vastgoedfonds is geworden door de spreiding over drie continenten. De drie fondsen die groter zijn dan Rodamco: Het Japanse Mitsubishi, Mitsui en Hongkong Land hebben voor het overgrote deel vastgoed in eigen land.