Nieuwe startbaan Schiphol

DEN HAAG, 12 JUNI. Het kabinet heeft ingestemd met de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Gekozen is voor een nieuwe start- en landingsbaan aan de westelijke zijde van het vliegveld. Uitbreiding van de luchthaven is mogelijk op terreinen waar geen woningen mogen worden gebouwd.

Volgens premier Lubbers is het kabinet het politiek eens, maar moet de keuze technisch nog worden uitgewerkt. Hij zei dit gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

De voornemens van het kabinet zijn onderworpen aan een wettelijk vastgestelde inspraakprocedure, de zogenoemde planologische kernbeslissing (PKB). Daarmee valt een definitieve beslissing over uitbreiding van de luchthaven zo goed als zeker pas in een volgende kabinetsperiode.

Het kabinet volgt met de keuze van een nieuwe baan het advies van de directie van Schiphol, het ministerie van verkeer en waterstaat en de overheden in de regio. Gekozen is voor een baan ten westen van en parallel aan de bestaande Zwanenburgbaan. Volgens Lubbers zal met deze keuze het aantal woningen dat ernstige geluidshinder heeft van het vliegverkeer op Schiphol dalen van 15.600 naar 10.000. Het kabinet wil wel toestaan dat dit aantal met de groei van het luchtverkeer in de komende jaren toeneemt tot 12.600.

De gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland hebben steeds de eis gesteld dat een zo beperkt mogelijk aantal woningen in de toekomst last ondervindt van het vliegverkeer. Zij willen dat de norm van 10.000 woningen wettelijk wordt vastgelegd.

Volgens Lubbers is het nodig op een groot gebied rondom Schiphol geen woningbouw toe te staan. Alleen op deze wijze kan de luchthaven zijn positie als "mainport' in de toekomst behouden. Deze keuze heeft met name gevolgen voor de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam.

De politieke partijen in de Tweede Kamer zijn terughoudend met hun reacties zolang de uitwerking van de kabinetskeuze onbekend is. D. Tommel (D66), wiens partij grote aarzelingen heeft over uitbreiding van Schiphol, wil graag eerst weten hoe de risicoberekeningen voor vliegtuigongevallen uitvallen. Hiernaar is onderzoek gedaan na de vliegtuigramp in de Bijlmermeer, vorig jaar september. De keuze voor een vijfde start- en landingsbaan wil hij beoordelen in samenhang met ideeën bij de luchthavendirectie voor het draaien van bestaande banen.