Kerkrade wil voor het vertrek van de AID compensatie van rijk

ROTTERDAM,12 JUNI. De gemeente Kerkrade heeft grote moeite met het voorgenomen vertrek van het hoofdkantoor van de Algemene Inspectie Dienst (AID) naar een nog nader te bepalen "centraal kantoor in het centrum van het land'. Die verplaatsing wordt aangegeven in het gemeenschappelijke stuk van de secretarissen-generaal van Landbouw en van Economische Zaken.

Hoofdthema in dat stuk is het samengaan van de AID en de Economische Controle Dienst (ECD). Burgemeester J. Mans van Kerkrade zegt het nieuws over het vertrek van de AID uit zijn gemeente gistermiddag via de radio voor het eerst te hebben gehoord. Hij refereert aan afspraken die zijn gemaakt bij de sluiting van de Limburgse mijnen over vestigings van landelijke overheidsdiensten om het verlies aan werkgelegenheid te compenseren.

“Toen is tenminste de indruk gewekt dat er sprake zou zijn van een permanente situatie”, aldus Mans. “Terwijl we nu we het risico lopen dat we naast het hoofdkantoor van de AID ook de vestiging van het ministerie van Defensie in onze gemeente kwijtraken. Dat kantoor heeft geen functie meer na het opheffen van de dienstplicht. Kerkrade zal een duidelijke compensatie moeten krijgen voor deze verliezen.”

Volgens het ministerie van Landbouw zijn gistermiddag alle betrokkenen genformeerd over het voorgenomen samengaan van AID en ECD. “Er is een brief gegaan naar de provincie Limburg”, aldus een voorlichter die onderstreept dat de dienstcommissie AID tot 20 augustus de tijd heeft - na overleg met het personeel - te reageren op het voornemen van de secretarissen-generaal.

In het hoofdkantoor van de AID werken circa negentig mensen. Al in de tweede helft van 1991 ontstond er grote onrust onder die groep over de dreiging van verplaatsing van het hoofdkantoor. Volgens burgemeester Mans zijn de medewerkers op het hoofdkantoor voornamelijk gerecruteerd uit de plaatselijke bevolking.

In totaal werken bij de AID 610 mensen en 195 bij de ECD, die op dit moment zetelt op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Onduidelijk is of er banen op de tocht staan. In november vorig jaar bevestigde interim-directeur van de AID F. Venema, van het organisatie-adviesbureau Berenschot, dat er ruim veertig van de 610 arbeidsplaatsen bij de AID dienden te verdwijnen. Nu wordt gesteld dat er geen sprake zal zijn van 'grote personele besparingen', maar wel is de "efficiency operatie' voor het rijkspersoneel ook van toepassing op de bij de fusie betrokken diensten.

De nieuwe opsporingsdienst zal vallen onder een beleidsorgaan waarin Landbouw, Economische Zaken alsmede het ministerie van Justitie zitting hebben. De medewerkers zijn rechtstreeks in dienst van het rijk.