Conflict over batterijen

ROTTERDAM, 12 JUNI. De fabrikanten van batterijen hebben gedreigd naar het Europese Hof te stappen, omdat het plan van minister Alders (milieu) om statiegeld op batterijen te heffen het vrije handelsverkeer belemmert en strijdig is met een batterijen-richtlijn van de EG.

Zowel de consument als de handel en de industrie zou nadeel ondervinden, maar de zeer kostbare regeling zou ook helemaal niet nodig zijn om het doel te bereiken, vinden ze. Behalve de rompslomp verwachten de fabrikanten een prijsstijging van 10 tot 20 procent. Ook zullen veel supermarkten geen batterijen meer verkopen omdat ze alle soorten apart moeten inzamelen.

De fabrikanten en importeurs staan “perplex” omdat de minister een nieuw voorstel waarmee het beoogde doel van inzameling en hergebruik ook wordt bereikt, afwees. De fabrikanten willen alle kosten van transport van de ingezamelde batterijen, opslag en verwerking te betalen.