Bedrijven verwijderen huisvuil in Rotterdam

ROTTERDAM, 12 JUNI. Twee particuliere bedrijven zijn vandaag begonnen met het verwijderen van huisvuil dat zich in de straten van Rotterdam heeft opgehoopt. Het gemeentebestuur had daar gistermiddag toe besloten. Een derde bedrijf dat was ingeschakeld trok zich terug uit vrees voor confrontatie met de gemeentelijke vuilnismannen.

AbvaKabo-onderhandelaar G. van Huygevoort ondernam gisteravond laat op het stadhuis nog een vergeefse poging B en W ervan te weerhouden het huisvuil door bedrijven te laten opruimen.

De ambtenarenbonden hebben woedend en bezorgd gereageerd op het besluit van het gemeentebestuur. Zij vreesden een confrontatie tussen Roteb-medewerkers en werknemers van de particuliere bedrijven. “Wij hebben de kaderleden opgeroepen de particuliere ophalers niet de oorlog te verklaren”, zei een woordvoerder gisteravond namens de bonden. “De gemoederen zijn hoog opgelaaid. We hopen dat we de jongens van de Roteb in de hand kunnen houden.” De Vervoersbond FNV heeft de schoonmaakactie gisteren na overleg met de ambtenarenbonden tot “besmet werk” verklaard.

Gisteren lieten B en W de bonden ook weten dat vanaf vandaag tien procent zal worden ingehouden van het loon van vuilophalers die aan de stiptheidsacties deelnemen. De bonden zullen het bedrag aanvullen tot het normale loon, zo is toegezegd.

De Stichting City Rotterdam, een belangenorganisatie van ondernemers en winkeliers, spant dinsdag een kort geding aan tegen de ambtenarenbonden. Zij wil via de rechter een derde staking van het openbaar-vervoerbedrijf RET verbieden. Volgens City Rotterdam worden de ondernemers onevenredig zwaar getroffen door de vervoersstaking.