Adoptie (2)

Het speet mij dat het artikel in het Zaterdags Bijvoegsel van vorige week weer een "klassieker' was over adoptie: een verhaal van hoop, strijd, verdriet en uit huis geplaatste kinderen. De adoptie-ouders noch de kinderen zijn gebaat bij dergelijke verhalen. Veel adoptie-ouders voelen zich belast door de negatieve publiciteit. Zij bevinden zich sowieso in een situatie waarin iedereen over hun schouder meekijkt, en meedenkt en mede oordeelt over de manier van opvoeden.

Het artikel is het zoveelste verhaal over de risico's van buitenlandse adoptie, terwijl andere invalshoeken nauwelijks aandacht krijgen. Waarom niet eens de schijnwerpers gericht op de bemiddelaars die - tegen beter weten in - kinderen aanbieden die in feite "in-adoptabel' zijn? Dit kunnen kinderen zijn die emotioneel en/of lichamelijk te zeer zijn beschadigd, handicaps hebben, waardoor de mogelijkheid van gezinsopvang vrijwel uitgesloten is. Er wordt in het artikel gewag gemaakt van het feit dat ""kinderen zich niet aan kunnen passen''. Maar het gaat erom dat zij zich niet kunnen hechten. Ze zijn niet in staat een duurzame affectieve band aan te gaan met één of meer volwassenen, een band die het fundament vormt voor zelfvertrouwen.

Schrijnende verhalen zijn bekend over het plaatsen van meer kinderen in één gezin, zonder dat er een goede begeleiding geregeld kon worden. Bemiddelaars werken aspirant-ouders soms op hun gemoed, waardoor grenzen van eerder gemaakte keuzen verschuiven. In plaats van een gezonde baby krijgen mensen een peuter van twee "met een kleine afwijking' aangeboden, of in plaats van één kind ook nog een broertje of zusje erbij. Na een wachttijd van enkele jaren en het toesturen van een foto van het kind in kwestie, moeten aspirant-ouders wel heel sterk in hun schoenen staan om te volharden in hun eerste keuze.

Adoptie kent veel wit en zwart, maar ook oneindig veel grijs. Wie zal/kan bepalen of mensen wel of geen recht hebben op kinderen, of het nu biologisch eigen kinderen zijn, adoptie-, KID- of IVF-kinderen? Ik hoop dat de media de problematiek ook eens uit de invalshoek van adoptiebemiddeling belichten.

    • Ellen Siegert