Zilverlingen

Mijn geleerde vriend en bijbelkenner mr. F.K. Adriaanse, helaas zelf niet in de gelegenheid brieven te schrijven, wees mij met genoegen op Maarten 't Harts genadeloze analyse van het bijbelverhaal der dertig zilverlingen in het CS van 7 mei.

Maar, zo vraagt hij zich af, Jezus moge dan een Bekende Israëliet zijn geweest, de hele scène speelde zich in het nachtelijk duister af, lang voor de haan driemaal kraaide, dus is het dan zo vreemd dat de identificatie van Jezus, temidden van een dozijn vermoedelijk gelijkelijk geklede en gekapte jonge mannen, plaats vond door een zelfs in het duister waarneembare "accolade': omarming en kus?

    • H.P. van Heel