Winstdaling NOG Verzekeringen

De winst van NOG Verzekeringen is in 1992 met 25,5 procent gedaald tot 10,6 miljoen gulden.

De omzet daarentegen groeide met 10,5 procent tot 403,6 miljoen gulden. De winst bij het levenbedrijf liep 17,4 procent terug tot 8,1 miljoen, die bij schade met 43,7 procent tot 2,5 miljoen gulden. Een uitspraak over de activiteiten in 1993 durft de verzekeraar niet aan. De omzet bij zowel leven als schade zal wel blijven stijgen. Bij het levenbedrijf verwacht de maatschappij verder een toename van de winst. Bij schade echter zegt NOG Verzekeringen niet te weten op welk schadeverloop en welk premieniveau zij mag rekenen.

Bij het levenbedrijf steeg het premie-inkomen met 8,4 procent tot 219,5 miljoen gulden, vooral als gevolg van de met 18,8 procent gestegen periodieke premies. De eenmalige premies daalden met 11,7 procent. De 17,4 procent winstdaling komt voor rekening van een stijging van de kosten en provisielasten. Het premie-inkomen in het schadebedrijf steeg met 5,2 procent tot 95,9 miljoen gulden. De winstdaling met 43,7 procent schrijft de directie toe aan de sterke achteruitgang van de resultaten van de brandportefeuille, weer gedeeltelijk gecompenseerd door een verbetering van de resultaten van de overige portefeuilles.