Voortbestaan kunstcollectie Ster bedreigd

AMSTERDAM, 11 JUNI. Het voortbestaan van de unieke verzameling oude boeken, de Bibliotheca Philosophica Hermetica, en kunst, bijeengebracht door de Amsterdamse zakenman en mecenas Joost Ritman, is in gevaar. Zijn bedrijf, De Ster, dat wegwerp-serviesgoed voor de luchtvaartindustrie maakt, is zodanig in de problemen gekomen dat de belangrijkste schuldeiser, de ING Bank, onlangs heeft ingegrepen. Ritman is teruggetreden als president-directeur van De Ster. De kunst- en boekencollecties die op papier 300 miljoen gulden waard zijn, waren in de Stergroep als onderpand ingebracht. Bij een executieverkoop of veiling zou de opbrengst echter niet meer dan 30 of 40 procent bedragen, vreest men. Verwacht wordt nu dat ten minste een deel van de grote kunstcollectie verkocht zal worden om de schulden af te lossen.

De bank heeft de Stergroep zodanig gereorganiseerd dat de kunstcollecties, ondergebracht in Dutch Renaissance Art Amsterdam BV en BV Bibliotheca Philosophica Hermetica, niet langer als werkmaatschappijen verbonden zijn aan de Ster.

Ritman is in de problemen gekomen omdat hij sinds 1986 jaarlijks meer geld aan kunst en boeken besteedde dan de groep winst maakte. Dat bleef hij ook doen toen de malaise in de luchtvaart toesloeg. Zo kocht hij in 1990 voor 77 miljoen gulden kunst en boeken aan, terwijl het netto bedrijfsresultaat 10 miljoen gulden negatief was. Eind 1991 had de groep een schuld uitstaan bij ING Bank van 270 miljoen gulden.