Staken

Gisteren hebben op een aantal scholen de leerlingen "gestaakt'. Ze liepen de school uit en gingen op een plein staan joelen, of in een zwembad zwemmen. Zoiets heet anders "spijbelen', maar dit was "staken', omdat het een protest was tegen de regering die allerlei regelingen voor jonge mensen slechter wil maken.

Staken is eigenlijk dat mensen die in een fabriek werken met werken ophouden om zo de fabrikanten te dwingen een hoger loon te betalen. Tijdens de staking krijgen de arbeiders geen loon, en wordt er in de fabrieken niets gemaakt dat verkocht kan worden. Alle partijen verliezen dus, en het gaat erom het langer uit te houden dan de andere partij.

Wie op school zit, wordt daar niet voor betaald, ook al werk je wel. Kan een leerling dus staken? Eigenlijk niet. Want de leraren vinden het niet zo heel erg om een dagje vrij te hebben.

Maar de regering vindt het niet leuk als de leraren geen les geven en als de leerlingen op een plein staan te joelen. Het kan best zijn dat ze dat zo vervelend vinden dat ze daarom hun boze plannen opgeven. Maar ze zullen dat natuurlijk nooit toegeven.

Als iemand tegen je zegt: "Jij kan niet staken', dan kun je antwoorden: "Dit is een nieuwe vorm van staken. Ik staak nu, want als ik straks van school af ben, wil ik niet dat de regering mij slecht behandelt. De regering wil dat de scholen werken! Dan moet die regering geen gekke dingen doen!'