Staat leent voor vijf jaar

AMSTERDAM, 11 JUNI. Het ministerie van financiën heeft vanmorgen een nieuwe staatslening aangekondigd met een looptijd van vijf jaar. Op de Nederlandse kapitaalmarkt werd vanmorgen enthousiast gereageerd op de nieuwe staatslening.

Het is voor het eerst sinds 1988 dat het Rijk een lening met een dergelijke korte looptijd uitschrijft. Dat jaar werd een lening met looptijd van zes jaar gentroduceerd.

De koersen van Nederlandse obligaties stegen vanmorgen over een breed front gemiddeld 15 basispunten. De nieuwe toonbanklening heeft een een rentepercentage van 6,25.

Met de nieuwe lening komt de staat tegemoet aan de al langer bestaande vraag van beleggers naar kortlopende obligaties. De nieuwe lening werd in de "grijze' nog niet-officiële handel verhandeld op een koers van 99,95 tot 100,02, wat resulteerde in een effectief rendement van 6,26 tot 6,245 procent. “De lening doet het erg goed, maar is erg moeilijk te vergelijken met andere obligaties omdat het de eerste in zijn soort is”, zei een handelaar.

De koers van afgifte wordt met ingang van maandag 14 juni dagelijks vastgesteld en wordt doorlopend aangepast. Gehele of gedeeltelijk vervroegde aflossing is niet toegestaan.

De lening is bestemd voor de dekking van de financieringsbehoefte van de staat in 1993. Die behoefte wordt geraamd op 42,4 miljard gulden. Het is de vierde staatslening die dit jaar is uitgeschreven. De drie eerdere leningen hebben in totaal 24,4 miljard gulden opgebracht.