Rusland vraagt officieel lidmaatschap van GATT aan

MOSKOU, 11 JUNI. Rusland heeft vandaag een verzoek ingediend tot aansluiting bij de Algemenene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), het akkoord over regels in de internationale handel. Bij de organisatie zijn momenteel 111 landen betrokken. President Boris Jeltsin overhandigde tijdens een ceremonie in het Kremlin de formele aanvraag aan de directeur-generaal van de GATT, de Zwitser Arthur Dunkel.

Jeltsin verklaarde dat Rusland voor de uitvoering van economische hervormingen ruimere toegang nodig heeft tot afzetmarkten in Europa en de rest van de wereld en die niet kan krijgen zonder hulp van de GATT. Jeltsin zei te hopen dat er voor het eind van een jaar een beslissing valt. Waarnemers betwijfelen of dat zal gebeuren. Dunkel zegde wel toe dat op een GATT-bijeenkomst van volgende week al een begin wordt gemaakt met de bespreking van de aanvraag.

De Zwitser zal de afronding niet meer meemaken als directeur-generaal. Hij legt zijn functie eind deze maand neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en wordt per 1 juli opgevolgd door de Ier Peter Sutherland.

Sutherland, eind jaren '80 lid van de Europese Commissie, verklaarde gisteren tegenover de Financial Times dat de Uruguayronde gevaar loopt als er op de top van de G7, begin volgende maand in Tokio, geen principe-akkoord wordt bereikt over afbraak van de importtarieven. Volgens de nieuwe gatt-topman zijn er “serieuze onderhandelaars en moedige beslissingen van de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap nodig” om de Uruguayronde medio december met succes te kunnen afronden. (Reuter, ANP)