Rechter voorspelt vrijlating criminele illegalen in Alkmaar

ALKMAAR, 11 JUNI. Wanneer het huis van bewaring in Alkmaar geschikt wordt gemaakt voor "gewone gedetineerden', zullen mensen met "criminele antecedenten' op straat worden gezet.

Dat zegt de voorzitter van de vreemdelingenkamer van de Alkmaarse rechtbank, mr. B. Dittrich. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft begin deze week aangekondigd dat hij meer celruimte zoekt. Een van de maatregelen die hij voorstaat is het huis van bewaring De Schutterswei te gebruiken voor gewone gedetineerden. Wanneer hij dit doet, betoogt Dittrich, dan zullen de veiligheidsgevoelens van de burgerij daarmee niet worden verhoogd.

“Nu zitten ongeveer tachtig illegale vreemdelingen in De Schutterswei. Zeventig procent daarvan heeft criminele antecedenten. Sommigen van hen zijn eerder veroordeeld voor straatroof en zitten nu in afwachting van hun uitzetting in het huis van bewaring. Maar de meesten van hen zijn niet strafrechtelijk vervolgd. Ze zijn voor autokraken, straathandel in herone of diefstal opgepakt en zijn na een paar dagen strafbewaring in vreemdelingenbewaring gezet. In het huis van bewaring wordt onderzocht hoe ze naar hun land van herkomst kunnen worden teruggestuurd. Een onderzoek dat maanden kan duren.”

Dittrich zegt dat hij uit de krant heeft moeten vernemen dat het huis van bewaring voor vreemdelingen zal worden gesloten. Dat bevreemdt hem eens te meer omdat staatssecretaris Kosto vorig jaar zou hebben verklaard dat De Schutterswei zou worden afgebroken. “Het is een oud en slecht onderhouden gebouw. Zo is er in de cellen bij voorbeeld geen toilet.”

De voorzitter van de vreemdelingenkamer maakt zich grote zorgen over wat er met de vreemdelingen gaat gebeuren. “Ze worden niet uitgezet, want ze zitten juist in bewaring om te onderzoeken waar naartoe ze uitgezet kunnen worden. Dus gaan ze waarschijnlijk meteen de straat op, want die cellen moeten vrij.” Volgens Dittrich getuigt de aanpak van Kosto “niet van een lange termijn visie”.

Volgens de burgemeester van Alkmaar, mr. J.J.H. Pop, is De Schutterswei niet geschikt voor bewoning. Hij is ook niet blij met het verblijf van de “medeburgers die er nu in wachten op hun terugreis”. De staatssecretaris kent ons standpunt dat het “absoluut onmenselijk is mensen hier te laten zitten”. Vorig jaar zijn volgens hem met Kosto afspraken gemaakt dat De Schutterswei tot 1994 in gebruik zou zijn. “Dat is een officieel standpunt van de gemeente en we zouden het bijzonder betreuren wanneer vastgelegde afspraken niet worden nagekomen.”