Procureur tegen meer infiltratie door agenten

AMSTERDAM, 11 JUNI. De procureur-generaal in het ressort Amsterdam, mr. R. van Randwijck, wijst het intensiever inzetten van undercover-agenten door de politie af. Dit heeft hij vanmiddag gezegd in een interview met het VPRO-radioprogramma ARGOS.

Van Randwijck zegt niets te begrijpen van de recente pleidooien van CDA en PvdA om de politie veelvuldiger en langduriger in het criminele milieu te laten infiltreren. De gevaren van het inzetten van undercover-agenten door de politie worden volgens hem onderschat. “U moet de glijdende schaal waarop je terecht komt en de corrumperende invloeden die dat heeft op de politie niet onderschatten. De rechercheur moet soms zelf ook geweld toepassen of er wordt tegen hem gezegd: waarom rij jij nog steeds in dat Volkswagentje rond, hier heb je een BMW”, aldus Van Randwijck.

De procureur-generaal heeft ook kritiek op de wijze waarop de politiek zich bezighoudt met de criminaliteitsbestrijding. Volgens Van Randwijck hebben de Tweede-Kamerleden veel te veel oog voor “de waan van de dag”. Zij richten zich volgens hem te veel op de actualiteit en hebben geen idee waar ze het over hebben. “In ieder geval geven ze daar geen blijk van.”

Volgens een voorlichtster van het ministerie van justitie komt de uitspraak van Van Randwijck voor zijn persoonlijke rekening. “Het onderwerp is nog niet ter sprake gekomen in de vergadering van procureurs-generaal. Het openbaar ministerie heeft nog geen officieel standpunt ingenomen.” Recentelijk werden in Amsterdam pseudo-koopteams van de politie op non-actief gesteld. De reden daarvoor was onder andere dat enkele agenten zich schuldig hadden gemaakt aan onoirbare handelingen, aldus de politie.