Politie: rel in Den Haag door gedrag "autonomen'

DEN HAAG, 11 JUNI. Zogenoemde "autonomen' zijn verantwoordelijk voor de rellen tijdens de jongerendemonstratie op 8 mei in Den Haag. Dat schrijft de Haagse politie in een weergave van de rellen, die minister Dales (Binnenlandse Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Al voor de eigenlijke demonstratie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet zouden "autonomen' (volgens de politie herkenbaar aan hun kleding) NS-personeel hebben bedreigd op het station Den Haag-Mariahoeve. De Haagse politie zou bovendien op het Malieveld 20 mensen verfbommen hebben zien maken. Van hen werd niemand gearresteerd, omdat dat “escalerend zou kunnen werken”, aldus het verslag. “Getracht zou worden deze demonstranten in een latere fase aan te houden.”

De demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet verliep vreedzaam tot aan de kruising Kneuterdijk-Lange Vijverberg. Hier stond een muur van ME'ers opgesteld om te voorkomen dat demonstranten het Binnenhof op zouden lopen. Volgens de rapportage van de politie bleef de groep "autonomen' hier staan en “gaf te kennen dat zij naar het Binnenhof wilde”. Nadat de politie was bekogeld met stenen, is besloten eerst de Lange Vijverberg en later ook de Kneuterdijk schoon te vegen. Daarbij raakten meer dan honderd demonstranten gewond.

Volgens het verslag zijn de acties van de politie steeds goed gecoördineerd. Omdat uit getuigenissen van demonstranten naar voren was gekomen dat de politie chaotisch, gewelddadig en improviserend heeft opgetreden, is er een intern onderzoek ingesteld bij de Haagse politie, waarbij een externe deskundige is betrokken. Ook de Nationale Ombudsman voert een onderzoek uit naar het politie-optreden.

Dinsdag veroordeelde de Haagse politierechter 19 jongeren tot celstraffen en gedwongen dienstverlening wegens openlijke geweldpleging. Volgens persofficier van justitie mr. F. Slits bevond zich onder hen geen enkele "autonoom'. De politie kon vanmorgen geen antwoord geven op de vraag waarom men er niet in is geslaagd de belangrijkste relschoppers te arresteren.