Onverwacht hoge stijging van de WAO

DEN HAAG, 11 JUNI. Het aantal arbeidsongeschikten is in het eerste kwartaal van dit jaar meer toegenomen dan was verwacht. Uit gegevens van de Sociale Verzekeringsraad blijkt dat het aantal mensen met een AAW- of WAO-uitkering is toegenomen met ongeveer 3200 tot 918.000. De verwachte groei bedroeg 1800.

Tegenover 26.900 nieuwe uitkeringsgerechtigden (ruim 900 meer dan in het vierde kwartaal van 1992) stonden 23.600 personen van wie de uitkering werd stopgezet. Dat is ook meer dan in het vorige kwartaal. Deze stijging is vooral aan het aantal pensioneringen te danken.

Het ziekteverzuim is in maart van dit jaar gestegen van 8 procent tot 9,1 procent. In maart 1992 was het verzuim 8,2 procent en gemiddeld over de afgelopen twaalf maanden 7,9 procent.

Het aantal mensen met een WW-uitkering was eind maart met 6.000 gedaald ten opzichte van een maand eerder tot 270.000. Volgens de Sociale Verzekeringsraad is deze daling geheel het gevolg van seizoensinvloeden. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal WW-uitkeringen met 53.000 (24 procent) gestegen.

Het aantal AOW-uitkeringen is in maart met ruim 3000 gestegen tot 2.104.000; het aantal mensen met een AWW-uitkering (weduwen en wezen) bleef op 195.000 en er werd voor 3.452.000 mensen kinderbijslag verstrekt.

DORDRECHT - avondvierdaagse, start Sportcomplex Reeweg, Reeweg 1 Oost, afst. 5, 10, 15 km (18-18u30). Inl 078-771962