Leger Israel nu geheel open voor homoseksuelen

TEL AVIV, 11 JUNI. Homoseksuelen zullen in het vervolg in alle functies in de Israelische strijdkrachten worden toegelaten. Het opperbevel in Tel Aviv heeft gisteren nieuwe instructies laten uitgaan die homoseksuelen het recht geven in tot nu toe voor hen gesloten speciale eenheden te dienen.

Het socialistische parlementslid Yael Dayan heeft een belangrijke rol gespeeld bij de versoepeling van de houding van het leger jegens homoseksuelen. Vanmorgen zei ze in een radiovraaggesprek dat ze bij premier Yitzhak Rabin een willig oor had gevonden voor haar pleidooi voor de rechten van de homoseksuelen in het leger.

Dienstplichtigen die zich tijdens de keuring als homseksuelen bekendmaakten werden volgens de legerwoordvoerder in Tel Aviv niet afgekeurd maar wel van bijzondere eenheden uitgesloten. De overgrote meerderheid van de homoseksuelen die voor de dienstplicht werden opgeroepen hield zijn seksuele geaardheid wegens het taboe dat daarop rustte echter geheim.

Homoseksuelen werden tot dusverre uit gevoelige militaire functies geweerd uit vrees dat ze gemakkelijk te chanteren waren en onder dergelijke omstandigheden militaire geheimen zouden prijsgeven. Deze politiek leidde tot absurde situaties. Onlangs verscheen op het televisiescherm een hoge officier die jarenlang als chemicus een belangrijk aandeel had in de ontwikkeling van munitie. Toen diens superieuren in de gaten kregen dat de officier homoseksuele neigingen heeft werd hem zonder waarschuwing de toegang tot het legerlaboratorium ontzegd. Thans is hij hoogleraar aan de universiteit van Tel Aviv.

De liberalisering van de houding van het leger jegens de homoseksuelen weerspiegelt een grondige verandering die zich de afgelopen jaren jegens homseksualiteit in Israel heeft voltrokken. Het taboe dat op homoseksualiteit rustte is vooral in de grote steden, in het bijzonder Tel Aviv, verdwenen.