Jaarwinst ASN ging acht pct omhoog

De winst van de Algemene Spaarbank Nederland is vorig jaar met acht procent gestegen van 5,6 miljoen naar 6,1 miljoen gulden.

In de groei van de aan de spaarbank toevertrouwde gelden trad een vertraging op. In 1991 was de groei nog 127,4 miljoen, in 1992 liep dat terug tot 92,4 miljoen gulden.

De groei van de spaargelden mag, gezien het gemiddelde in Nederland, meer dan redelijk worden genoemd, aldus de ASN. Het aantal spaarrekeningen steeg met 7,5 procent tot 9750.

Voor het lopende jaar verwacht de ASN haar groei te kunnen voortzetten ondanks afnemende economische groei, achterblijvende inkomensgroei, dalende rente, terughoudend spaargedrag en grotere concurrentie.