ING cijfers stellen beleggers teleur

De winst van de Internationale Nederlanden Groep (ING) is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,3 procent gestegen, van 386 miljoen naar 395 miljoen gulden.

Dit heeft de bank/verzekeraar (Nationale-Nederlanden, ING Bank en Postbank) gisteren bekendgemaakt. De winst per aandeel bleef staan op 1,60 gulden als gevolg van het over 1992 uitgekeerde stockdividend

De winstcijfers stelden beleggers flink teleur. De koers van ING daalde gisteren met 5,4 procent tot 62,90 gulden. Vanmorgen herstelde het aandeel ING zich licht. In de eerste uren van de handel won ING twee dubbeltjes op 63,10 gulden.

De resultaten van het bank- en het levensverzekeringsbedrijf zijn sterk gedrukt door verliezen bij de verzekeringsactiviteiten "schade' en "herverzekering'. In totaal verloor ING ruim vijftig miljoen gulden op deze twee activiteiten. Het resultaat vóór belastingen in de hele verzekeringssector daalde met 10,3 procent, van 271 miljoen naar 243 miljoen gulden. In de banksector nam het resultaat vóór belastingen toe met 16,9 procent van 255 miljoen naar 298 miljoen gulden.

De kwartaalcijfers zijn berekend op basis van de nieuwe waarderingsgrondslagen zoals die vanaf 1 januari van dit jaar gelden. Zonder herrekening van de cijfers over het eerste kwartaal van 1992 zou de netto winst met 10,3 procent zijn gestegen en zou de winst per aandeel een stijging te zien hebben gegeven van 7,4 procent.

De directie van het financiële conglomeraat durfde gisteren nog geen verwachting voor 1993 uit te spreken. Een aantal maatregelen, zoals kosten- en risicobeheersing en verbetering van premieniveaus en marges, zullen een positieve bijdrage aan het resultaat leveren. Er moet echter rekening worden gehouden met moeilijk te benvloeden factoren, zoals de uitloop van aansprakelijkheidsschaden uit het verleden bij de (her)verzekeringsactiviteiten en schadeclaims uit recente natuurrampen. Bovendien ziet de ING-directie een uitspraak bemoeilijkt door de economische vooruitzichten en de daarmee samenhangende fluctuaties op de rente- en de valutamarkten.