Handelaren Parijse beurs aan de drank door recessie

PARIJS, 11 JUNI. De economische recessie in Frankrijk is zo ernstig dat zij inmiddels diep is doorgedrongen tot het privéleven van de handelaren op de Parijse effectenbeurs. Uit een onderzoek van beursarts Jean-Paul Boutron blijkt dat steeds meer Franse beurshandelaren aan de drank zijn en regelmatig hun vrouw slaan.

Volgens Boutron zijn de drankzucht en het huiselijk geweld het directe gevolg van de economische recessie en het verlies van een fors aantal banen op de beurs. Boutron onderzoekt jaarlijks de gezondheid van de 4.100 beurshandelaren.

Volgens de beursarts is het aantal gevallen van alcoholisme en geweld in het huwelijk vorig jaar gestegen van “enkele gevallen tot enkele tientallen”. Op de beurs werken steeds minder mensen, maar die moeten wel steeds harder werken, aldus Boutron, die in zijn rapport de beurs omschrijft als “rampgebied”. Het aantal werknemers op de Parijse effectenbeurs is gedaald van zevenduizend in 1990 tot vijfduizend vorig jaar.

Vooral de enorme onzekerheid speelt de werknemers parten, aldus Boutron. “Ze weten nooit wat de dag van morgen zal brengen.” Hij noemt ook voorbeelden van gevallen warain beurswerknemers zelf werden geslagen door hun volwassen kinderen die door de economische crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Boutron is van mening dat de gezondheidsproblemen bij de beurswerknemers de toenemende lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen die zich elders in Frankrijk voordoen als gevolg van de recessie, weerspiegelen. (Reuter)