Generaal na artikel in opspraak

DEN HAAG, 11 JUNI. Generaal-majoor der infanterie A.T. van Vuren, die ernstige kritiek heeft geleverd op het beleid van minister ter Beek (defensie), heeft wel het recht op een opinie maar moet het beleid van de minister loyaal uitvoeren. Dat heeft secretaris-generaal M. Patijn hem te verstaan gegeven.

Van Vuren, die in Duitsland een NAVO-taak vervult, had gedreigd naar de ambtenarenrechter te stappen omdat hij een een brief van luitenant-generaal H. Couzy, bevelhebber van de landstrijdkrachten, niet anders kon lezen dan als oplegging van een spreekverbod. Couzy had hem naar aanleiding van een kritisch artikel van zijn hand in Vrij Nederland over de plannen met de Luchtmobiele Brigade, het paradepaardje van de herstructurering van de Krijgsmacht, zijn ongenoegen over de kritiek kenbaar gemaakt.

Van Vuren van zijn kant vond dat hij het recht had om zijn zorgen openbaar te maken. Ook Couzy heeft in het verleden openlijk kritiek uitgeoefend op Ter Beeks plannen maar heeft in een persoonlijk gesprek met de minister later beterschap beloofd.

Generaal-majoor A.J. van Vuren meent dat na het gesprek met de secretaris-generaal Patijn duidelijk is geworden dat zijn vrijheid van meningsuiting niet langer is aangetast. Over enkele maanden verlaat hij de dienst en wil zich als freelance-journalist in Oost-Europa gaan vestigen.