Free Record Shop verdubbelt winst

De omzet van Free Record Shop is in de eerste zes maanden van het op 1 oktober begonnen boekjaar 1992/1993 met 13 procent toegenomen van 103,3 miljoen tot 116,9 miljoen gulden.

Exclusief de omzet van de overgenomen Van Leest Platenspeciaalzaken bedroeg de groei ruim zeven procent. Van Leest exploiteert 15 winkels in midden- en zuid Nederland.

Na belastingen steeg de winst van Free Record Shop in de eerste helft van het boekjaar (tot en met 31 maart 1993) met 103 procent van 2,21 miljoen tot 4,49 miljoen gulden. Per aandeel komt de winst uit op 1,28 gulden tegen 0,63 gulden per aandeel een jaar eerder. Het aantal uitstaande aandelen bleef ongewijzigd 3.495.103.

Het bedrijfsresultaat voor bijzondere lasten en financieringskosten steeg van 7.79 miljoen tot 8,49 miljoen gulden, een stijging van negen procent.

Dit schrijft de directie in een halfjaarbericht waarin de eerder dit jaar uitgesproken verwachting wordt herhaald dat de netto winst in het lopende jaar hoger zal uitvallen dan die behaald in het vorige boekjaar.