Emiraat wil meer olie produceren; Koeweit keert zich tegen Opec-akkoord

ROTTERDAM, 11 JUNI. Koeweit verwerpt het akkoord dat de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) gisteren heeft bereikt om haar gezamenlijke produktieplafond in het derde kwartaal van dit jaar marginaal te verhogen.

De Koeweitse minister Ali Ahmed al-Baghli kondigde direct na de vergadering in Genève aan dat het emiraat meer olie zal produceren dan het quotum van 1,76 miljoen vaten per dag (maximum-hoeveelheid) dat de olieministers gisteren aan Koeweit toewezen.

De aankondiging van Koeweit leidde gisteren al tot een daling van de prijs voor de toonaangevende Noordzee-olie ("Brent') op de termijnmarkten, met 20 dollarcent tot iets boven de 18 dollar per vat van 159 liter.

Elf olieministers van Opec (de twaalfde lidstaat, Irak, was niet aanwezig) besloten gisteren het gezamenlijke produktieplafond van het kartel voor de komende drie maanden vast te stellen op 23,74 miljoen vaten per dag, net iets meer dan de 23,58 miljoen die officieel voor het tweede kwartaal waren afgesproken. In feite bewoog de produktie zich vorige maand echter al op een niveau van 24,2 miljoen vaten per dag, zo stelde het Internationaal Energie Agentschap in Parijs vast. Daardoor wordt er momenteel te veel olie op de wereldmarkt aangeboden en blijft de prijs ver onder de richtprijs van 21 dollar per vat die Opec zelf in 1990 al vaststelde.

De belangrijkste oorzaak voor het over-aanbod van olie is dat individuele lidstaten zich niet aan hun quota houden. De Venezolaanse minister van energie, dr. Alirio Parra, zei dinsdag bij de opening van de Opec-conferentie, toen hij het voorzitterschap overdroeg aan olieminister Jean Ping van Gabon, dat Opec nog steeds geplaagd wordt door het euvel dat haar eigen besluiten niet worden nageleefd. Nu Koeweit zich openlijk aan het gisteren gesloten akkoord onttrekt, wordt dat verschijnsel nog erger en zal Opec als organisatie verder aan kracht inboeten.

Daar staat tegenover dat de meeste Opec-landen wel een steeds groter marktaandeel zullen verwerven in de wereld-olievoorziening, omdat de produktie in andere gebieden afneemt en in de belangrijkste olielanden in het Midden-Oosten zal stijgen. Bijgevolg zal het Westen voor zijn olievoorziening steeds afhankelijker worden van de politiek roerige Golfregio.

De secretaris-generaal van Opec, dr. A. Subroto, zei in een commentaar niet te geloven dat Koeweit zijn produktie op korte termijn zal verhogen tot 2 miljoen vaten per dag. Subroto erkende dat de oliehandel op korte termijn op het bereikte akkoord kan reageren met een prijsverlaging, maar tegen de achtergrond van een iets aantrekkende vraag in het derde kwartaal rekent hij later op een prijsherstel.