"Een onvoldoende wegens staken? Geen sprake van'

ROTTERDAM, 11 JUNI. Niemand geschorst, niemand gestraft. De schoolleiding van het Roncalli-college in Bergen op Zoom wil eerst eens inventariseren welke leerlingen gisteren zonder medeweten van hun ouders van school zijn weggebleven.

“Er gelden gewoon de normale regels bij absentie”, zegt conrector Spinnewijn van het Roncalli. “Als de ouders het goedkeuren heeft het wegblijven geen consequenties, anders moeten de gemiste lessen worden ingehaald.” Hij ontkent dat op zijn school een leerling zou zijn geschorst wegens deelname aan de staking, zoals scholieren het landelijk actie-comité in Amsterdam hadden gemeld.

Aan de scholierenstaking tegen de bezuinigingen op studiefinanciering en de bijstand voor jongeren deden gisteren volgens een steekproef van de onderwijsinspectie in het voortgezet onderwijs 155.000 leerlingen mee (18 procent), in het middelbaar beroepsonderwijs 23.000 (10 procent). Op de helft van alle scholen werd actie gevoerd. Het actie-comité dat de staking coördineerde houdt het aantal deelnemers op ongeveer 100.000. Onduidelijk is hoeveel van de scholieren daadwerkelijk aan de protestmanifestaties deelnamen: in Amsterdam en andere grote steden kwamen de aantallen demonstranten niet boven de paar duizend.

Bij het actie-comité kwam gisteren een twintigtal klachten binnen over “intimidatie” van stakers door hun schoolleiding. Volgens de klagers werd soms een één gegeven voor een gemist proefwerk of een niet gevolgd vak. Op enkele van de genoemde scholen worden die berichten tegengesproken. “Een onvoldoende omdat ze zijn gaan staken? Geen sprake van. Het lijkt ons in het algemeen volkomen onjuist om sancties in cijfers uit te drukken”, zegt adjunct-directeur W. Maaskant van het Delta-college voor lager en middelbaar beroepsonderwijs in Middelburg, dat gisteren maar vijf scholieren zag vertrekken voor de staking. Op de Lucia-Petrus-MAVO in Rotterdam moet een klein aantal leerlingen de gemiste lessen inhalen omdat ze bij hun vertrek hun docent “nogal ruw hadden weggeduwd”. Bij de rest van de ongeveer 30 stakers volstaat de schoolleiding met een brief naar de ouders.

Minister Ritzen (onderwijs) zei gisteren in een verklaring dat eventuele sancties de verantwoordelijkheid zijn van de scholen zelf. “Zij zullen daarin een afweging moeten maken. Ik ga ervan uit dat de schoolleiding bij die afweging rekening zal houden met de opvattingen van alle betrokkenen.” Belangrijk is volgens Ritzen dat “de scholen nagaan of er sprake is van een serieus protest of dat er ook andere motieven waren om niet naar de lessen te gaan.” Hij noemde de actie gisteren een “signaal naar de politiek”, al vroeg hij zich af “of al die scholieren weten waar ze precies voor of tegen hebben gestaakt. dat kan ook nog niet duidelijk zijn, want de plannen moeten nog worden uitgewerkt.”

Ook volgens het CDA-Kamerlid W. van de Camp, die de staking tevoren sterk afkeurde, zijn maatregelen een zaak van de scholen. Volgens Van de Camp hoeft het ministerie scholen die meewerkten aan de staking niet financieel te straffen, gezien het “redelijke” verloop van de actiedag. “Dat zou een beetje met een kanon op een mug schieten zijn.”

De actie was de grootste totnutoe onder scholieren. De laatste keer dat scholieren "staakten' was in 1985, toen 100.000 scholieren demontreerden tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Een jaar eerder waren al 50.000 scholieren de straat op gegaan, eveneens uit protest tegen kernwapens. In Arnhem en in Oss is gisteren tegen drie jongeren proces verbaal opgemaakt wegens vernieling en het niet opvolgen van politie-bevelen.