Divisie apparatenbouw van RDM mogelijk zelfstandig

ROTTERDAM, 11 JUNI. De civiele activiteiten van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) worden waarschijnlijk verzelfstandigd. Twee leidinggevende functionarissen van de Rotterdamse werf overwegen een management buy-out van de afdeling apparatenbouw. Als de transactie doorgaat, zal het grootste deel van de 115 arbeidsplaatsen behouden kunnen worden.

Vier maanden geleden maakte de RDM bekend 500 banen te zullen schrappen. Als oorzaak noemde de RDM het uitblijven van opdrachten, zowel in de defensietak als in de civiele branche. De directie van de werf, die aasde op een order voor vier onderzeeërs voor Taiwan, is ernstig in problemen gekomen door het uitblijven van grote nieuwe opdrachten. Daarop heeft ze aangekondigd de civiele tak van de onderneming (energiesystemen) te zullen afstoten. De vakbonden hebben vanaf het begin sterk geprotesteerd tegen deze plannen. RDM is sinds 1991 onderdeel van de Begemann groep, geleid door Joep van den Nieuwenhuyzen.

Niet bekend

Naerebout is optimistisch over de mogelijkheden van de divisie apparatenbouw. Deze divisie, die onder andere drukvaten levert aan de (petro)chemische industrie, beschikt volgens hem vooral op het gebied van materialen- en lastechnologie over een duidelijke voorsprong ten opzichte van de concurrenten. Op deze markt zijn volgens Naerebout slechts vijf producenten actief, waarvan twee in Italië en twee in Japan. Met name de Japanse aanbieders beschikken over een sterke marktpositie, maar Naerebout denkt dat de dure Japanse munt in het voordeel van de Nederlanders kan werken. In verzelfstandigde vorm kan de divisie vatenbouw volgens hem bovendien concurrerender werken, omdat de toegerekende RDM-concernkosten wegvallen.