Conferentie Antillen toch deze maand

DEN HAAG, 11 JUNI. De tweede Toekomstconferentie over de nieuwe staatkundige verhoudingen tussen Nederland en de rijksdelen in de Antillen wordt eind deze maand gehouden op Curaçao.

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanochtend bekendgemaakt. Begin deze week gingen zegslieden in Den Haag en Willemstad er nog van uit dat de conferentie zou worden uitgesteld.

Het doorgaan van de conferentie is de uitkomst van een overleg, vandaag en gisteren in Den Haag, tussen minister-president Lubbers, minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken), en de Antilliaanse en Arubaanse premiers Liberia Peters en Oduber. Namens het eilandbestuur van Curaçao namen verder gedeputeerde Mendes de Gouveia en oppositieleider Don Martina deel aan het beraad. Het overleg werd gevoerd omdat de voorbereidingen voor de tweede Toekomstconferentie waren vastgelopen.

Naar nu wordt verwacht zal de uitkomst van de conferentie in een referendum worden voorgelegd aan de bevolking van Curaçao. Later dit jaar moeten de afspraken in een slotconferentie worden uitgewerkt en vastgelegd.

Begin deze week leek het er nog op dat de Toekomstconferentie zou moeten worden uitgesteld, op aandrang van de politieke leiders van de Nederlandse Antillen en het eiland Curaçao. Zij stelden zich op het standpunt dat er onvoldoende tijd was geweest de uitkomsten te verwerken van de eerste, gedeeltelijk mislukte Toekomstconferentie in maart dit jaar op Curaçao. Daarnaast eist ook de oppositie op Curaçao, gesteund door de machtige federatie van vakbonden, uitstel om een volksraadpleging te organiseren voordat er definitieve besluiten worden genomen over een autonome status van Curaçao binnen het koninkrijk.

Tijdens de eerste Toekomstconferentie kwam vast te staan dat de Nederlandse Antillen uiteen zullen vallen in de afzonderlijke eilanden Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten. Dit is een gevolg van het feit dat Aruba met autonome status deel mag blijven uitmaken van het koninkrijk. Het eiland kreeg in 1986 een status aparte, vooruitlopend op volledige onafhankelijkheid in 1996.