Balladur: Frankrijk legt zich niet neer bij landbouwakkoord

BRUSSEL, 11 JUNI. Frankrijk blijft weigeren in te stemmen met het akkoord tussen de EG en de VS over vermindering van de gesubsidieerde landbouwexport, ook als er over alle andere onderwerpen in de GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel overeenstemming bestaat. De Franse premier Balladur heeft die boodschap gisteren namens het nieuwe Franse kabinet nog eens persoonlijk afgegeven in Brussel, bij een bezoek aan de Europese Commissie.

Vorig najaar sloot de Europese Commissie, die namens de twaalf lidstaten van de EG het internationale handelsoverleg voert, een akkoord met de VS over het terugdringen van de uitvoer van gesubsideerde landbouwprodukten. Van meet af aan heeft de Franse regering zich fel tegen verzet tegen dat zogeheten Blair House-akkoord, volgens waarnemers in Brussel omdat zij de boeren in eigen land onvoldoende had voorbereid op de hervormingen die de landbouwsector stonden te wachten.

Dinsdag stemden de Fransen tijdens een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg wel stilzwijgend in met het akkoord dat de EG-commissie afgelopen najaar eveneens met de VS sloot over het beperken van de produktie van oliezaden. Een besluit daarover was nodig omdat het nieuwe landbouwseizoen voor de deur staat en de boeren moeten weten waar ze aan toe zijn.

Uit de interventie van Balladur, gisteren in Brussel, valt af te leiden dat Parijs nog lang niet zo ver is om ook op het andere deel van het Blair House-akkoord concessies te doen. Het akkoord wordt algemeen gezien als model voor een nog te sluiten wereldwijd landbouwakkoord in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel). Eerder deze week toonde de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Kooijmans, zich uiterst bezorgd over de Franse houding. Kooijmans zei na een persoonlijk onderhoud met zijn Franse collega Juppé dat Parijs zich “hard” opstelt.

Premier Balladur zei gisteren dat Frankrijk zich ook op andere punten van de GATT-onderhandelingen kritisch zal opstellen. Parijs wil een GATT-akkoord, maar niet tot elke prijs. Volgens de premier moet in een overeenkomst de Europese identiteit worden weerspiegeld. Een akkoord moet leiden tot meer economische groei en arbeidsplaatsen in Europa.

Speciale aandacht vroeg hij voor de zwakke sectoren in de EG, die een fase van herstructurering doormaken, zoals textiel, staal, chemie en aluminium. Verlaging van de invoertarieven voor die produkten moet geleidelijk aan gebeuren en gepaard gaan met een striktere toepassing van de GATT-regels, aldus Balladur. Frankrijk wil voorkomen dat de EG-markt wordt overspoeld met produkten uit concurrerende landen die onder andere op het gebied van het sociaal beleid en milieuzorg niet dezelfde normen hanteren als de EG.

Frankrijk wil ook dat de VS ophouden met het op eigen houtje treffen van handelssancties tegen onder andere de EG, indien er conflicten onstaan. Zulke sancties zijn er of dreigen er onder andere ten aanzien van de markt voor openbare aanbestedingen en staal. In de EG dringt Frankrijk al enige tijd aan op het verscherpen van handelswapens die Brussel kan inzetten. Maar tot dusver houden de meer gematigde landen, waaronder het handelsland Nederland, dat tegen.

Balladur gaat dinsdag naar Washington om de Franse standpunten uit te leggen aan president Clinton. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Christopher zei woensdag in Luxemburg dat de VS vast van plan zijn om de GATT-ronde tegen het eind van het jaar met succes af te ronden. Op het gebied van markttoegang is al grote vooruitgang geboekt, aldus Christopher. De handelsrelatie tussen de VS en de EG is al goed voor bijna 200 miljard dollar per jaar en een algemene handelsovereenkomst zal zorgen voor meer economische groei en meer welvaart aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, aldus de minister.

    • Wim Brummelman